Syndromen

Bij een epilepsiesyndroom gaan epileptische aanvallen samen met andere verschijnselen. Door de kenmerken van de epilepsie bij een kind in kaart te brengen, probeert de arts bij ieder kind te komen tot de diagnose van een bepaald syndroom. Dat vergemakkelijkt de keuze van de geschikte behandeling en maakt het ook beter te voorspellen hoe de aandoening zich zal ontwikkelen.

Bij een epilepsiesyndroom horen bijvoorbeeld:

  • een bepaalde beginleeftijd
  • bepaalde typen aanvallen en
  • EEG-kenmerken (een EEG is een ‘hersenfilmpje’)

Voor lang niet alle kinderen met epilepsie kan even gemakkelijk worden vastgesteld welk syndroom ze hebben. Sommigen hebben een paar kenmerken van het ene syndroom en een paar van een ander. Er kunnen jaren overheen gaan om tot de juiste diagnose te komen. Bovendien zijn er ook syndromen die later overgaan in andere syndromen of epilepsievormen.

U vindt op dit deel van de website de meest voorkomende epilepsiesyndromen:

De informatie over syndromen is afkomstig van de website kinderneurologie.eu. De EVN is dr. Schieving, kinderneuroloog, zeer erkentelijk voor de medewerking. Op de website kinderneurologie.eu vindt u uitgebreidere informatie over deze syndromen en meer epilepsiesyndromen beschreven.

Deze pagina delen