Oorzaken

Epilepsie is een signaal dat er iets verstoord is in de werking van de hersenen. Soms wordt de epilepsie veroorzaakt door een aandoening waarvoor een behandeling mogelijk en/of noodzakelijk is. Ook voor de behandeling van de aanvallen zelf is het belangrijk te weten wat de oorzaak is van de aanvallen.

De behandelaar zal daarom willen nagaan wat de oorzaak van de epilepsie is. Vaak is daarvoor verder onderzoek nodig.

In meer dan de helft van alle gevallen kan de arts geen oorzaak vinden voor de epilepsie. Met de huidige onderzoeksmethoden is de oorzaak dan (nog) niet aan te tonen. Aan de ene kant is dat geruststellend, omdat u dan bijna zeker weet dat er geen ernstige oorzaak is. Maar aan de andere kant is dit ook moeilijk, omdat ouders graag een verklaring willen hebben voor de aanvallen van hun kind.

Rol inentingen?

Sommige kinderen krijgen hun eerste aanval binnen 72 uur na een DKTP-vaccinatie.
Lees meer »

In bepaalde gevallen ligt er aan de epileptische aanvallen wel een beschadiging in de hersenen ten grondslag.
Een dergelijke hersenbeschadiging kan op verschillende manieren zijn ontstaan, bijvoorbeeld door:

  • ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
  • een gezwel
  • problemen bij de geboorte
  • een ongeval met hersenletsel
  • een hersenbloeding/-infarct
  • stofwisselingsziekte
  • afwijkingen aan de bloedvaten
  • erfelijke aanleg

Deze pagina delen