Wat is epilepsie?

Epilepsie is een stoornis in de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar, doordat iemand een aanval krijgt. Pas als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft, die niet worden veroorzaakt door een acuut probleem, is er sprake van epilepsie.

De meest bekende, maar zeker niet de vaakst voorkomende, is de zogenaamde ‘grote aanval’ waarbij iemand het bewustzijn verliest, en met trekkingen op de grond ligt. Maar dit is niet het enige type aanval dat kan optreden. Epilepsie kent veel verschillende verschijningsvormen. Daardoor wordt epilepsie niet altijd gemakkelijk herkend.

Kinderen met epilepsie hebben meestal een normale intelligentie. Wel komt epilepsie in verhouding vaker voor bij kinderen met een verstandelijke beperking.

Kinderneuroloog prof. Oebo Brouwer, UMC Groningen, zet uiteen wat epilepsie is, wat er gebeurt tijdens een aanval, vertelt over de soorten aanvallen en over het vóórkomen.

 

In ons land krijgen elk jaar ongeveer 6000 kinderen de diagnose ‘epilepsie’. In Nederland hebben naar schatting circa 120.000 mensen epilepsie. Epilepsie kan op iedere leeftijd voorkomen, maar in driekwart van de gevallen begint het voor of rond het twintigste levensjaar.

«« Klik op plaatje voor vergroting

Klokhuisuitzending over epilepsie

Wat gebeurt er bij een epileptische aanval? Hoe worden kinderen met epilepsie onderzocht? Kun je epilepsie behandelen? Wat kun je wel, wat niet? Ga naar de uitzending »

Deze pagina delen