Eerste Hulp Bij Aanvallen

Wat moet u doen als uw kind een aanval heeft? In het algemeen is het vooral van belang dat u rustig blijft, zodat u uw kind goed kunt helpen. Gelukkig gaat de aanval meestal vanzelf weer over.

Veiligheid

Belangrijk is dat u zorgt voor de veiligheid van uw kind. Bespreek met de behandelaar van uw kind, of met de betrokken epilepsieconsulent of epilepsieverpleegkundige, welke risico’s uw kind loopt door het type aanval(len) dat hij heeft. Overleg ook welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen.

Complex-partiële aanval

Bij een complex-partiële aanval kan uw kind bijvoorbeeld blijven lopen en daardoor zonder het te beseffen in gevaarlijke situaties terecht komen. Het is niet nodig het lopen te voorkomen. Uw kind begeleiden naar een veilige plek is voldoende. Uw kind heeft een verlaagd bewustzijn. Door tegen hem te praten, schept u een veilige, vertrouwde situatie.

Tonisch-clonische aanval

Bij een tonisch-clonische aanval bestaat het risico dat uw kind zich bezeert of zich verslikt. Bij zo’n aanval legt u uw kind op de zij, zodat eventueel speeksel de mond uit kan lopen en uw kind zich niet kan verslikken. Leg een kussentje of iets anders onder het hoofd van uw kind. Zorg ervoor dat uw kind zijn armen of benen tijdens het schokken niet kan bezeren: zet bijvoorbeeld een stoel opzij, of verschuif uw kind naar een veilige plek.Stabiele zijligging

Soms is het niet mogelijk om uw kind tijdens de aanval in zijligging te leggen, bijvoorbeeld omdat uw kind nog te veel schokt. Probeer dan of u in elk geval het hoofd van uw kind zo kunt neerleggen dat het speeksel weg kan lopen. Het is van belang om uw kind in ieder geval ná de aanval op zijn zij te leggen tot uw kind weer een beetje is bijgekomen. Ook na de aanval blijft het risico van verslikken namelijk bestaan. Om dezelfde reden moet u uw kind ook niet direct na een tonisch-clonische aanval iets te eten of te drinken geven.

Tongbeet

Stop nooit iets in de mond van uw kind zoals soms wordt geadviseerd. Uw kind kan tijdens de aanval iets kapotbijten, en daardoor in de problemen komen. Bovendien kunt u zelf ernstig letsel aan uw vingers oplopen. Soms bijt een kind tijdens een aanval op de tong. Daarbij kan uw kind gaan bloeden, wat een akelig gezicht is en achteraf ook pijnlijk kan zijn. Gelukkig herstelt zo’n tongbeet binnen een paar dagen.

Aanvallen stoppen

Van belang is ook dat u in de gaten houdt hoe lang de aanval duurt. Sommige aanvallen kunnen wel een paar minuten duren, andere aanvallen duren maar enkele seconden. Het kan dan noodzakelijk zijn de aanval(len) met noodmedicatie te stoppen. Dat wordt couperen genoemd.

Lees meer over aanvallen stoppen »

Na de aanval

Soms is iemand na een aanval niet meteen helemaal hersteld. Hij/zij is dan verward, heeft hoofdpijn, of gedraagt zich niet normaal, is soms zelfs agressief. Dit worden post-ictale verschijnselen genoemd.

Dit kan voor misverstanden zorgen. Voor ‘de buitenwereld’ is de aanval immers voorbij. Maar ook na een aanval is iemand dus niet altijd meteen weer ‘zichzelf’. Blijf er bij, geef uw kind de gelegenheid om in rust en veiligheid te herstellen.

Deze pagina delen