School

Passend onderwijs ter vervanging van ‘De Rugzak’

Op 1 augustus 2014 trad de wet Passend Onderwijs in werking voor het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De 3 jarige ‘Rugzak begeleiding’ ofwel Leerling Gebonden Financiering kwam daarmee te vervallen!

Scholen hebben vanaf augustus 2014 zorgplicht. Scholen werken samen met elkaar in een samenwerkingsverband en maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Elk samenwerkingsverband krijgt geld van het ministerie van onderwijs en maakt een plan over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben geholpen kunnen worden.

Inventarisatie Passend Onderwijs

Geef uw ervaringen door

In het ene samenwerkingsverband zullen scholen dat anders doen dan in het andere samenwerkingsverband. Er zullen dus regionale verschillen zijn in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning eruit komt te zien. Voor leerlingen die blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend en leerlingen met epilepsie is een uitzondering gemaakt. Voor extra begeleiding van deze kleine doelgroepen gaat het geld niet naar het samenwerkingsverband en blijft ambulante begeleiding mogelijk vanuit speciaal onderwijscentra die deel uit maken van een landelijk opererend gespecialiseerd medisch centrum.

Meer informatie over Passend Onderwijs

www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.passendonderwijsenouders.nl

Begeleiding voor leerlingen met epilepsie binnen Passend Onderwijs

Voor vragen over onderwijs en epilepsie en eventuele extra ondersteuning op school kunt u terecht bij het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE heeft binnen Passend Onderwijs een uitzonderingspositie en ontvangt van het ministerie OCW elk jaar een budgetfinanciering voor de landelijke ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie. Met deze budgetfinanciering zal er veel meer op maat gewerkt kunnen gaan worden.

De gespecialiseerde ondersteuning wordt verzorgd vanuit een landelijk dekkend netwerk van Steunpunten voor Onderwijs en Epilepsie. De ambulante onderwijskundige begeleiders van het LWOE zijn verbonden aan de twee onderwijscentra voor Onderwijs en Epilepsie ofwel de twee epilepsiescholen, te weten:

  • De Waterlelie in Cruquius en Zwolle (onderdeel van epilepsiecentrum SEIN) en
  • De Berkenschutse in Heeze (onderdeel van epilepsiecentrum Kempenhaeghe)

Ouders, artsen, jongeren, scholen en samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks aanmelden bij het LWOE. Dit kan telefonisch, via de website www.lwoe.nl of schriftelijk per post. Na een aanmelding neemt een ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE contact op met ouders en school. Er volgt direct een korte, preventieve actie, die zowel telefonisch, in een ziekenhuis of op een schoollocatie uitgevoerd kan worden. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit bijvoorbeeld bestaan uit verkenning van de ondersteuningsbehoefte samen met ouders en school, observatie en signalering in de klas, consultatie en advies en/of voorlichting. In veel gevallen zal de gestelde hulpvraag met één of enkele acties beantwoord kunnen worden.

Als echter de impact van de epilepsie op het schoolse functioneren dermate groot is en daardoor ook de leraar en de leerling meer ondersteuning nodig hebben, kan na de preventieve actie indien nodig een kortdurend of langer durend begeleidingsarrangement volgen afgestemd op de hulpvraag. Het LWOE heeft een eigen commissie, die beslist over de toekenning van het benodigde begeleidingsarrangement.

Voor ouders en school zijn er geen kosten verbonden aan de begeleiding vanuit het LWOE. Het LWOE wordt hiervoor namelijk rechtstreeks bekostigd vanuit het ministerie van onderwijs.

Als bij een begeleidingsarrangement specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ door een onderwijsassistent of remedial teacher nodig is, kan een school hiervoor bij het eigen regionale samenwerkingsverband extra zorggelden aanvragen.

Het LWOE is er zowel voor leerlingen uit het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld voor:

  • informatie en advies over de leer- en gedragsproblemen die kunnen spelen bij epilepsie
  • advies m.b.t. de soort ondersteuning die uw kind in het regulier of speciaal onderwijs nodig heeft
  • advies bij schoolkeuze voor regulier of speciaal onderwijs
  • epilepsievoorlichting op school voor leraren en/of medeleerlingen
  • advies bij het maken van afspraken hoe om te gaan met aanvallen

Bekijk de website www.lwoe.nl voor een overzicht van de ambulante onderwijskundige begeleiders van het LWOE bij u in de regio.

Contact

Wilt u graag eens van gedachten wisselen met een van de onderwijskundig begeleiders van het LWOE of heeft u een vraag?
Bel dan naar de epilepsiescholen De Berkenschutse (040-2279300) of De Waterlelie (023-5483333) of
mail naar info@lwoe.nl of vul het aanmeldformulier in op de website www.lwoe.nl.

Deze pagina delen