School en opleiding

Ongeveer 50.000 kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben epilepsie. De meeste kinderen met epilepsie zijn na verloop van tijd goed met medicijnen te behandelen. Zij hebben dan geen aanvallen meer en kunnen net als gezonde kinderen gewoon naar de basisschool. Mits ze het juiste ontwikkelingsniveau hebben.

Toch kan het voorkomen dat kinderen minder presteren dan je zou kunnen verwachten. Oorzaken daarvan zijn verschillend. Het kan een gevolg zijn van de epilepsie of bijvoorbeeld van het slikken van anti-epileptica.

Signalen

  • Wisselende leerprestaties of tegenvallende prestaties die niet passen bij de verstandelijke mogelijkheden of zelfs een terugval in ontwikkeling
  • Langzame verwerking van informatie
  • Traagheid of grote verschillen in werktempo
  • Sterke wisseling in aandacht /concentratie
  • Geheugenproblemen, moeite met reproduceren van eerder beheerste leerstof
  • Plotseling slordig of onregelmatig handschrift, onderbrekingen in het schrijfwerk, herhaling van letters
  • Onzelfstandig, angstig werken volgens ‘gissen en missen’
  • Gedragsproblemen, agressief, hyperactief of onzeker gedrag
  • Regelmatig terugkerende fysieke klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, duizeligheid
  • Schoolverzuim door aanvallen

Inzicht in oorzaak van belang

Het kan erg lastig zijn om vast te stellen wat-het-gevolg-is-van-wat. Is het de epilepsie? Zijn het de medicijnen? Is er (ook) sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals autisme of ADHD? Of speelt een onderliggende aandoening parten? Het is belangrijk van begin af aan mogelijke problemen met de leerontwikkeling te signaleren. Het kan de behandelaar van uw kind helpen bij een (scherpere) diagnose. Belangrijk is dat (vroeg)tijdig gewerkt kan worden aan oplossingen om (onnodige) verstoring van de ontwikkeling en/of gedrag te voorkomen of geminimaliseerd worden. In epilepsie gespecialiseerde ambulante onderwijskundige begeleiders (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie) kunnen u hierbij helpen.

Lees verder:

 

Deze pagina delen