Bijwerkingen

Niet zo maar stoppen

Stop nooit zelf met een anti-epilepticum zonder dit overlegd te hebben met de behandelaar van uw kind.

Net als andere medicijnen hebben anti-epileptica bijwerkingen. De mogelijke bijwerkingen van een bepaald middel kunt u vinden in de bijsluiter die u bij de medicatie krijgt. De meest voorkomende bijwerkingen staan bovenaan vermeld. Het is heel goed mogelijk dat uw kind geen last krijgt van bijwerkingen, maar uiteraard is het van belang er wél alert op te zijn. Voor sommige bijwerkingen geldt dat ze vooral optreden in het begin, maar later minder worden.

Laat het weten

Maakt u zich zorgen over een mogelijke bijwerking, laat het weten aan uw behandelaar. U kunt om een telefonisch consult vragen.

Ervaring met medicijnen van belang

U kunt bijwerkingen op twee plaatsen melden, nl. bij het Meldpunt Medicijnen en Lareb. Met uw meldingen informeren deze instituten de overheid, industrie en zorgverleners. U kunt ook meldingen van anderen bekijken.

Meldpunt Medicijnen

U kunt bij het Meldpunt Medicijnen ervaringen van andere lezen én uw mening geven over de werking, bijwerking of vergoeding van een geneesmiddel. Of over praktische zaken rondom pillen zoals een onhandige geneesmiddelverpakking.
Meldpunt Medicijnen staat onder verantwoordelijkheid van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Ga naar het Meldpunt Medicijnen.

Lareb

Lareb is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid.
Elke bijwerking die u de moeite waard vindt om te melden is welkom.
Ga naar bijwerkingen melden »

Deze pagina delen