Behandelingen

Behandelplan

Aan de hand van de gegevens die de arts heeft verkregen uit de onderzoeken, wordt een behandelplan opgesteld.

De kern van de behandeling bestaat uit het bestrijden en voorkómen van aanvallen, meestal in de vorm van het innemen van medicijnen, de zogenaamde anti-epileptica.

Het hangt van verschillende factoren af of direct met medicijnen gestart wordt:

 • er moet zekerheid bestaan over de diagnose epilepsie
 • er moet zekerheid zijn over de aard van de epilepsie
 • er wordt rekening gehouden met de ernst van risico’s die verbonden zijn aan de aanvallen:
  • frequentie
  • type en duur van de aanvallen
  • aanvallen overdag of ’s nachts
  • automatismen die gepaard gaan met aanvallen
 • hoe belastend de epilepsie is voor het kind en het gezin

Uiteraard kunt u hierin meedenken. Het gaat tenslotte om uw kind en de kans is groot dat uw kind gedurende lange tijd deze middelen gaat gebruiken.

Niet behandelen?

Soms besluit de arts in overleg met u om de aanvallen juist niet met medicatie te behandelen. Bijvoorbeeld als de aanvallen zo weinig voorkomen of zo licht zijn, dat de (mogelijke) bijwerkingen van de medicatie erger zijn dan de epilepsie zelf.


Epilepsie is meer dan aanvallen alleen

De EVN pleit ervoor dat er, naast de behandeling met medicijnen, ook direct gekeken wordt naar andere mogelijke gevolgen van de epilepsie. Denk aan de volgende onderwerpen:

 • persoonlijke beleving, zoals angstgevoelens en onzekerheid bij uw kind
 • persoonlijke beleving, zoals angstgevoelens en onzekerheid bij u en uw eventuele partner
 • omgaan met risico’s
 • mogelijke concentratie- of leerproblemen
 • hulp bij de opvoeding
 • reacties van de omgeving (familie, vrienden, op school)

Deze pagina delen