Op zoek naar een nieuwe medewerker landelijk bureau

Medewerker Marketing & Communicatie

landelijk bureau

Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)

20 uur per week m/v

Standplaats Houten (Utrecht)

 

De EVN is een landelijk werkende patiënten organisatie die zich richt op drie pijlers: Voorlichting, Lotgenotencontact en Belangenbehartiging. Naast ons kantoor in Houten bestaat de EVN uit een vrijwilligersnetwerk verdeeld over 5 gewesten. Zowel door de gewesten als op landelijk niveau worden er activiteiten georganiseerd voor mensen met epilepsie en mensen in hun naaste omgeving. Deze activiteiten zijn gevormd rond de drie pijlers zoals hierboven genoemd.

Het landelijk bureau is klein en stuurt bijna honderd vrijwilligers aan. De medewerkers op het landelijk bureau werken als een zelfsturend team, zonder voor opgezette hiërarchische structuur. Waarbij in nauwe samenwerking alle voorkomende werkzaamheden opgepakt worden en toch ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft.

Op dit moment zit de EVN in een fase van vernieuwing. Op basis van de door de leden vastgestelde visie heeft het bestuur het beleid voor de komende jaren vastgesteld.

Speerpunten zijn o.a.:

 • het benutten en versterken van de aanwezige kwaliteiten binnen de vereniging
 • het versterken van de wisselwerking met het maatschappelijk veld
 • het professionaliseren van het landelijk bureau en de vereniging

Het doel van de functie is om vanuit het terrein van marketing en communicatie aan dit beleid invulling en uitvoering te geven. Waardoor de EVN intern en extern een duidelijk gezicht gegeven wordt.

Het betreft een deeltijdfunctie voor 20 uur per week. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar, daarna behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het landelijk bureau in Houten.

De medewerker rapporteert aan het bestuur van de vereniging. Verder onderhoudt de medewerker marketing en communicatie contact met de leden en vrijwilligers van de EVN en externe belanghebbenden.

De medewerker is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het marketing en communicatie beleid van de vereniging. Het bewaken en zelf uitvoeren van lopende communicatiewerkzaamheden van het landelijk bureau. Verder werkt hij/zij actief mee aan het opzetten en begeleiden van de uitvoer van projecten. Waarbij de medewerker ook regelmatig de organisatie zal representeren in allerlei gremium.

De taken van de medewerker omvatten alle werkzaamheden op het brede terrein van zelf opzetten, uitvoeren en bewaken van de verenigingscommunicatie. Daarbij denken we in ieder geval aan:

 • marketing en communicatiebeleid en strategie
 • de communicatiekalender
 • de communicatie-uitingen (zoals website, social media, nieuwsbrief, brochures, jaarverslag etc.)
 • opdrachtgeverschap voor partners in de uitvoering van communicatie-activiteiten
 • trainen van vrijwilligers in communicatie en opzetten van redactieteams
 • het vertegenwoordigen van de vereniging bij externe partijen
 • uitvoeren reguliere operationele werkzaamheden van het landelijk bureau

De kennis, ervaring en competenties van de medewerker zijn geworteld in het communicatie vak. En door ervaring en interesse gegroeid richting organisatiebeleid. Daarnaast zoekt de vereniging naar iemand die:

 • aantoonbare affiniteit heeft met patiëntenorganisaties
 • ervaren is in het werken met vrijwilligers
 • in staat is om beleidsuitgangspunten om te zetten in concrete acties
 • uitgebreide ervaring heeft met de effectieve inzet van moderne media
 • zelfstandigheid uitstraalt en een “hands-on” mentaliteit heeft
 • denkt vanuit kansen en mogelijkheden
 • sterk is in projectmatig werken
 • communicatief, enthousiasmerend en coöperatief is
 • een Hbo+ denk- en werkniveau heeft

Voor de bepaling van het salaris wordt gekeken naar salarisschaal 8 van de CAO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en is afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Meer informatie over deze functie kunt u opvragen bij Arjan Wietses, voorzitter EVN. U kunt hem bereiken via: 0614047432.

U kunt uw brief met motivatie en CV tot en met woensdag 27 april 2016 mailen naar info@epilepsievereniging.nl. De eerste gesprekken zullen dinsdag 10 mei plaats vinden in het landelijk bureau van de EVN te Houten.

Deze pagina delen