Oorzaken van leerstoornissen bij kinderen met epilepsie verder ontrafeld

Figuur promotieonderzoek BraakmanKinderen die epileptische aanvallen hebben die ontstaan in de voorste hersenkwab, hebben vaak leerstoornissen, zoals bijvoorbeeld problemen met rekenen, met het geheugen en met aandacht. Hierdoor kunnen deze kinderen niet goed meekomen op school.

Neuroloog drs. Hilde Braakman, deed binnen Kempenhaeghe met behulp van geavanceerde MRI-technieken onderzoek hiernaar en heeft een aantal oorzaken van die leerstoornissen gevonden. Bij kinderen met deze vorm van epilepsie blijkt de communicatie tussen verschillende hersengebieden zwak en de opbouw van het hersennetwerk niet efficiënt. Hoe zwakker deze onderlinge communicatie en hoe minder efficiënt de opbouw van het hersennetwerk, hoe ernstiger de leerstoornissen zijn. Als de aanvallen langere tijd blijven optreden, zijn er ook stoornissen zichtbaar in de structurele verbinding tussen hersendelen (de witte stof). In een later stadium treden ook veranderingen aan de hersenschors op.

Het onderzoek levert inzichten op over het ontstaan van cognitieve stoornissen bij deze kinderen. Potentieel levert het ook ‘biomarkers’ op die in een vroeg stadium kunnen aangeven welke kinderen een hoog risico hebben op cognitieve schade en welke niet.

Hilde Braakman deed haar promotieonderzoek in Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. Hilde Braakman promoveert vrijdag 14 juni om 12.00 uur aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Imaging the brain: Neuronal correlates of cognitive impairment in children with frontal lobe epilepsy.’

Bron: website Kempenhaeghe

Deze pagina delen