Onderzoek anti-epileptica en zwangerschap (EURAP) naar Lareb

Logo  LarebVanaf 1 september 2013 valt EURAP onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, voorheen onder het UMC Utrecht.

EURAP (European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy) is opgezet voor onderzoek naar de effecten van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. Vrouwen met epilepsie moeten vaak anti-epileptica blijven gebruiken tijdens de zwangerschap om het optreden van epilepsieaanvallen te voorkomen.

Om een onderbouwde keuze te maken wat verantwoord gebruikt kan worden is meer kennis gewenst. EURAP verzamelt gegevens van zwangere vrouwen die anti-epileptica gebruiken. Aangezien het aantal zwangere vrouwen dat anti-epileptica gebruikt relatief klein is, worden deze gegevens in internationaal verband verzameld en geanalyseerd. Op deze wijze is er inmiddels kennis over ongeveer 19.000 zwangerschappen waarbij anti-epileptica gebruikt werden. In Nederland zijn er in de afgelopen jaren ruim 2300 zwangerschappen gevolgd.

Meer informatie over EURAP »

Deze pagina delen