Nieuw advies inzake het gebruik van rijbewijs

Regels rijgeschiktheid aangepast

Bij het Nationaal Epilepsie Fonds kunt u de vernieuwde brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ downloaden of bestellen.

Advies van de Gezondheidsraad

Er is een nieuw advies inzake het gebruik van rijbewijs categorie 1 (BE).

Tot 2 jaar na de laatste aanval is er een beperking voor alle mensen met epilepsie voor het rijden, nl. maximaal 28 uren per week, zowel voor privé als voor werk. En dit betreft gebruik van het rijbewijs voor werk, niet zijnde het beroepsmatig vervoer van personen (taxi en taxibusje) of het onder toezicht laten rijden van personen (rijles).

In de praktijk is het meestal zo dat je bij de diagnose epilepsie eerst 1 jaar aanvalsvrij moet zijn (er zijn enkele uitzonderingen) waarna je na goedkeuring door een arts een voorlopige rijgeschiktheid van 1 jaar krijgt. D.w.z. dat je in het algemeen 1 jaar een beperking krijgt tot het gebruik van het rijbewijs tot max. 28 uur per week.

Winst of verlies t.o.v. de oude situatie
De EVN heeft zich hard gemaakt om de vorige beperking (code 100/ 101 op te heffen, dit is gelukt maar in dit advies zit naast winst ook “verlies”). Winst want de code 100 en 101 verdwijnen zo wordt geadviseerd. Relatief verlies want iedereen mag nu in de praktijk in het eerste jaar dat je na keuring weer geschikt bent niet meer dan 28 uur gemiddeld per week rijden (meestal dus nadat je al 1 jaar aanvalsvrij bent geweest en niet mocht rijden). De onderbouwing voor deze beperking is, zo vinden we bij de EVN, wel verdedigbaar op basis van wetenschappelijke inzichten en risico berekeningen.

Voor de rest blijft het keuringsregime (na 1 jaar vervolgens na 3 jaar en daarna na 5 jaar en dan niet meer), gehandhaafd.

LET WEL: dit is het advies van de Gezondheidsraad aan de minister, er volgt nog een uitvoeringstoets waarbij o.a. het CBR is betrokken. Hoe e.e.a. uiteindelijk zijn beslag vindt in de richtlijnen is nog niet bekend.

Lees het advies van de Gezondheidsraad.

 

Deze pagina delen