Meldactie ‘Hetzelfde medicijn in een ander jasje’

IVM_logo

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een speciale meldactie over het wisselen van medicijnen gestart. Het preferentiebeleid heeft, behalve tot een flinke daling van de medicijnprijzen, ook tot veel klachten geleid van patiënten en apothekers. Het wisselen van merken leidt tot verwarring bij gebruikers. Dit zou het foutief gebruik van medicijnen in de hand werken.

Meldactie
Op de website van het Meldpunt Medicijnen kunt u vanaf 8 september 2014 terecht om uw ervaringen (anoniem) te melden over het wisselen tussen medicijnen als gevolg van het preferentiebeleid. Het IVM is met name geïnteresseerd of het gebruik van het nieuwe medicijn heeft geleid tot:

  • verkeerd gebruik
  • veranderde werking van het middel
  • bijwerkingen
  • het stoppen met het medicijn

Ook wil het IVM weten hoe u hierover bent voorgelicht door uw apotheker en zorgverzekeraar. U kunt uw ervaringen melden op www.meldpuntmedicijnen.nl/meldactie.
Het IVM zal de ervaringen en conclusies verwerken in een rapport voor opdrachtgever Stichting MAG (Management voor Apothekers en voor de Gezondheidszorg). In het rapport wordt ook een aantal aanbevelingen opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening door de apotheker(assistent) kunnen verhogen.

Meldpunt Medicijnen
Het IVM verzamelt sinds 2004 op het Meldpunt Medicijnen ervaringen met medicijnen. Iedereen kan de inmiddels 15.000 meldingen inzien op de website. Het Meldpunt geeft opvallende meldingen door aan de desbetreffende fabrikanten. Bezoekers kunnen het Meldpunt Medicijnen mailen met vragen over medicijnen, zich abonneren op de nieuwsbrief en het Meldpunt volgen via Twitter: @MMedicijnen.

Deze pagina delen