Lustum symposium Stichting Tubereuze Sclerose Nederland

Ter gelegenheid van haar 7e lustrum organiseert Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland in samenwerking met het Erasmus MC het symposium Van begrijpen tot ingrijpen. Tijdens dit symposium presenteren onderzoekers en medisch specialisten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en behandeling van de aandoening Tubereuze Sclerose Complex (TSC). TSC is een multi-orgaan aandoening die een multidisciplinaire aanpak vraagt. Het programma kent bijdragen uit een veelheid aan medische disciplines.

Het symposium vindt plaats op 16 september 2016 in het Erasmus MC te Rotterdam.

Belangstellenden kunnen zich hier melden.  De inschrijving voor het symposium start half mei. Wie zich als belangstellende heeft gemeld krijgt hiervan bericht.

Deze pagina delen