Lennox-Gastautsyndroom op facebook!

Op 1 november werd wereldwijd aandacht gevraagd voor Lennox-Gastautsyndroom. In ons land gebeurde dat door de lancering van de Lennox-Gastautfacebookpagina.

De Lennox-Gastautfacebookpagina is een initiatief van Christa en Hans Buitenhuis, de ouders van de zesjarige Dinand, en EpilepsiePlus (EVN).

Lees het verhaal van Dinand »

Achtergrondinformatie

Lennox-Gastautsyndroom is een ernstig kinder-epilepsiesyndroom. Kinderen hebben veel en veel verschillende typen aanvallen die lastig of niet te behandelen zijn. Kinderen met dit syndroom hebben meestal een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Ook gedragsproblemen komen vaak voor. Zij blijven vaak hun hele leven last houden van epileptische aanvallen.

EpilepsiePlus (EVN) heeft de brochure ‘Lennox-Gastautsyndroom, en nu …?’ uitgebracht, bedoeld voor ouders en andere betrokkenen bij kinderen met dit syndroom.

EpilepsiePlus is een contactgroep van Epilepsie Vereniging Nederland en bedoeld voor ouders van kinderen met een moeilijk instelbare epilepsie of epilepsiesyndroom, en een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Ballieux (landelijke coördinator EpilepsiePlus (EVN)), e-mail epilepsieplus@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen