Kosten keuring rijgeschiktheid fors verlaagd per 1 januari 2014

De EVN heeft in haar contacten met het ministerie de ervaringen en het ongenoegen van mensen met epilepsie met betrekking tot inhoud en kosten van de keuringsprocedure voor de rijgeschiktheid telkenmale verwoord. We zijn blij met het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de tarieven te verlagen naar € 78,00 excl. BTW. Deze verlaging gaat in per 1 januari 2014. Meer informatie hierover vindt u op de site van de NZa.

Over de inhoud en de meerwaarde van de huidige keuringsprocedure zijn we nog niet tevreden, maar ook hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

 

Deze pagina delen