Kinderwebsite Kempenhaeghe online

Kinderwebsite KempyOnlangs is de kinderwebsite www.kempy.nl online gegaan. Op de website legt mascotte Kempy aan kinderen uit wat in epilepsiecentrum Kempenhaeghe gebeurt. Zo worden bijvoorbeeld verschillende onderzoeken kort toegelicht en is er informatie over welke behandelaars in Kempenhaeghe werken.

De website bevat geen inhoudelijke informatie over aandoeningen of ziektes, maar is vooral bedoeld om bij te dragen aan de voorbereiding van kinderen voor een eerste bezoek aan Kempenhaeghe. Behalve de meer inhoudelijke informatie bevat de website een aantal leuke dingen voor de jeugd. Naast de website zijn er voor de kinderopnameafdelingen in Heeze en in Oosterhout zogeheten entreeboekjes gemaakt, waarin Kempy ook uitlegt hoe een opname in zijn werk gaat.

Op de open dag op zondag 21 april is Kempy in levende lijve aanwezig. Bovendien zijn er dan een aantal kinderactiviteiten waarbij de mascotte een rol speelt.

Deze pagina delen