‘Jong aan zet’ van start

Jonge mensen willen graag hun eigen leven inrichten. Dat geldt net zo goed voor jongeren met een aandoening of beperking. Het is niet altijd even vanzelfsprekend om dat voor elkaar te krijgen! Het gaat dan niet alleen om gezondheid, maar ook om bijvoorbeeld sociale contacten, studie, (vrijwilligers-)werk, op-je-zelf-wonen en zingeving.

Daarom starten tien patiëntenverenigingen op 1 januari 2013 het tweejarige project ‘Jong aan zet’. Doel van het project is dat jong volwassenen (van 16 – 30 jaar) beter de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Jongeren zelf worden betrokken bij de opzet én de uitvoering van het programma. Zo coachen de jong volwassenen elkaar in trainingen en via virtuele media.

Meedenken of op de hoogte blijven?

Wil jij als jongere meedenken bij dit project of op de hoogte worden gehouden? Stuur een bericht naar Caroline Caron, c.caron@epilepsievereniging.nl. In het Projectplan Jong aan zet vind je meer informatie over het project.

Dit project is mogelijk gemaakt via projectsubsidie van het Fonds PGO. Hieronder staan de logo’s van de deelnemende patiëntenorganisaties.

 

Deze pagina delen