Inventarisatie Passend onderwijs, geef uw ervaringen door

Ieder(in) wil samen met de andere ouderorganisaties weten wat de ervaringen van hun leden zijn met passend onderwijs. Alle scholen zijn volop bezig met hun lesprogramma’s. Komt passend onderwijs na de invoering op 1 augustus inmiddels op stoom? Het delen van deze informatie helpt om de invoering van passend onderwijs te kunnen volgen en bij te sturen waar nodig. Daarom overleggen sectorraden, vakbonden, Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs, de algemene en specifieke ouderorganisaties met elkaar. Met elkaar houden we de vinger aan de pols en grijpen in als dat nodig is.

Ieder(in) wil graag van ouders en kinderen horen wat ze merken van de invoering van passend onderwijs. Is er veel voor de kinderen veranderd? Is de ondersteuning nu beter geregeld en wat merken kinderen in de klas? Zijn er ook zaken waar ouders zich zorgen over maken of die misschien nu niet goed lopen. Zijn er echte knelpunten? Of zijn er scholen die voorgedragen kunnen worden als goed voorbeeld?
U kunt hiervoor contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in), maar het lijkt ons zinvol om alle meldingen over epilepsie te verzamelen samen met het Epilepsiefonds en de LWOE-stuurgroep, om deze vervolgens gezamenlijk door te spelen naar het meldpunt en het ministerie.
Daarom: heeft u iets te melden, zowel positief als negatief, mailt u dan uw ervaringen naar info@epilepsievereniging.nl, o.v.v. passend onderwijs.
Wij zullen ervoor zorgen dat alle berichten bij het meldpunt worden doorgegeven.

Het staat u uiteraard vrij om uw melding buiten de EVN om te doen. Gaat u dan naar de site van Ieder(In) voor meer informatie.

 

 

Deze pagina delen