Betrouwbare detectie, thema intreerede prof. dr. Johan Arends

Betrouwbare aanvalsdetectie kan onverwachte dood tijdens slaap bij epilepsiepatiënten verminderen

Prof. dr. Johan Arends, neuroloog Kempenhaeghe, is per 1 oktober vorig jaar benoemd tot deeltijdhoogleraar Ambulatory Monitoring of Epilepsy and Related Diseases aan de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Woensdag 12 september spreekt hij zijn intreerede uit.

In deze rede gaat Arends in op een systeem voor het herkennen van ‘toevallige’ aanvallen bij nachtelijke epilepsie, een draadloos systeem om aanvallen te kunnen monitoren en dat alarmeert als een patiënt valt. Betrouwbare detectie van epilepsieaanvallen kan onverwachte sterfte van een patiënt tijdens de slaap verminderen. Betrouwbare detectie van epilepsieaanvallen leidt ook tot een aspect van een heel andere orde, namelijk het vergroot de zelfstandigheid van patiënten en biedt meer veiligheid en rust voor hun omgeving, hetgeen kan leiden tot besparingen in de zorg.

Brug tussen techniek en zorg

Prof. dr. Johan Arends is werkzaam als neuroloog/senior onderzoeker binnen Kempenhaeghe. Hij was tot 2011 werkzaam als hoofd van de afdeling klinische neurofysiologie. Arends is ook betrokken bij Hobo Heeze. Deze dochteronderneming van Kempenhaeghe borgt de continuïteit van onderzoek naar technologische oplossingen voor de diagnostiek, aanvalsdetectie en behandeling van epilepsie. Binnen zijn deeltijdfunctie aan de TU/e wil Arends een brug slaan tussen de techniek en de zorg. De techniek moet bijdragen aan een beter leven voor patiënten. Arends doel is de komende jaren concrete vooruitgang te boeken in de ambulante monitoring van epilepsie en daaraan gerelateerde stoornissen. Daar waar epilepsie een ziekte is met ‘toevallige’ aanvallen, zit de wetenschappelijke uitdaging in de stap van toevalsherkenning naar aanvalsdetectie.

Strategische samenwerking

Op 25 maart 2011 formaliseerden Kempenhaeghe en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een strategisch samenwerkingsverband op het gebied van onderzoek en innovatie. De partijen richten zich op een forse uitbreiding van het aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten. Zowel aan de TU/e als bij Kempenhaeghe werken onderzoekers samen om grote stappen te zetten in verbetering van diagnostiek, behandeling en zorg voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Behalve op onderzoek richt de samenwerking zich ook op onderwijs. Zo zijn er gezamenlijke promotietrajecten en komen er technologietrainingen voor de medische staf en projecten voor studenten.

Bron: persbericht Kempenhaeghe

Deze pagina delen