Wanneer epilepsiecentrum

In de richtlijn Epilepsie* is opgenomen wanneer een patiënt verwezen moet worden naar de gespecialiseerde epilepsiezorg.
In zijn algemeenheid:
wanneer er sprake is van moeilijk behandelbare vormen van epilepsie en/of complexe problemen die daarmee samenhangen.

In de volgende situaties kunt u vragen om een verwijzing naar gespecialiseerde epilepsiezorg:

  • bij twijfel aan de diagnose epilepsie
  • als het niet lukt om de epilepsieaanvallen onder controle te krijgen
  • als extra diagnostisch onderzoek nodig is om de oorzaak van de epilepsie vast te stellen
  • als onderzoek nodig is naar de kansen van bepaalde behandelmethoden (epilepsiechirurgie, ketogeendieet of nervus vagus stimulatie)
  • bij leer- en/of gedragsproblematiek
  • bij effecten van aanvallen op het cognitief functioneren (verwerken van informatie, redactie)
  • als er sprake is van problemen met de verwerking of het omgaan met de epilepsie in het dagelijks leven (o.a. werk)
  • als een second opinion gewenst is

De richtlijn Epilepsie stelt dat patiënten met epilepsie verwezen moeten worden naar de gespecialiseerde epilepsiezorg “indien binnen twee jaar na het debuut (de start) van de epilepsie en/of voorschrijven van twee anti-epileptica geen sprake is van aanvalsvrijheid.”

Verder stelt de richtlijn dat overwogen kan worden de patiënt direct “door te verwijzen naar de gespecialiseerde epilepsiezorg indien de epilepsie debuteert (zich laat zien) in de eerste levensjaren. Neem daarbij de impact van de epilepsie op de ontwikkeling en het gedrag en de complexe psychosociale factoren mee in de overweging.”

Overleg met behandelaar

Overweegt u naar de gespecialiseerde zorg over te stappen, vraag dan uw huisarts of uw behandelend specialist voor advies en een eventuele verwijzing.

Epilepsie Advieslijn

Wilt u graag met een ervaringsdeskundige van gedachten wisselen, neem dan contact op met de Epilepsie Advieslijn.
De Advieslijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur op: 030 – 6344 069.

* De richtlijn bevat aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering bij de diagnostiek en behandeling van epilepsie.
De richtlijn ‘Epilepsie’ is vastgesteld 15 november 2013 en geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) en de Epilepsievereniging Nederland (EVN).
Lees meer over medisch specialistische richtlijnen.

Deze pagina delen