Epilepsieconsulent

Epilepsie en de behandeling ervan hebben invloed op het leven van alledag. De epilepsieconsulent¹ kan u helpen om deze invloed niet onnodig groot te laten zijn.
Deze in epilepsie gespecialiseerde zorgverlener treedt vooral op als coach. Hij/zij geeft informatie en bespreekt met u wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn op psychosociaal vlak, voor u (of uw kind met epilepsie), maar ook voor de naaste omgeving. Het streven is een zo effectief mogelijke behandeling, u zoveel mogelijk grip te laten hebben op uw epilepsie en een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.

Waarvoor kunnen u en uw naasten terecht?

Voorlichting over epilepsie en gevolgen van epilepsie

Hierbij kunt u denken aan:

  • uitleg over uw epilepsie, omgaan met aanvallen
  • uitleg over onderzoeken
  • uitleg en adviezen over medicatie-inname en bijwerkingen
  • adviezen over leefstijl
  • adviezen met betrekking tot het omgaan met risico’s
  • adviezen over hulpmiddelen, zoals alarmering- en detectiemateriaal

Ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met aanvallen en de gevolgen in het dagelijks leven (gezin, relaties, studie, school, werk, sport, …)

Andere taken kunnen zijn:

  • bemiddelen in contacten met hulpverleners/evt. voorbereiden van een gesprek
  • zorgen dat de zorg goed doorloopt (continuïteit) zo nodig doorverwijzen naar andere zorg- of hulpverleners , in samenspraak met de behandelaar
  • bij nervus vagus stimulatie het ‘instellen’ en begeleiden (indien aan de orde wordt dit expliciet vermeld)
  • begeleiding bij het ketogeen dieet (idem)

Wanneer en hoe?

Nadat u van uw arts de diagnose epilepsie heeft gehoord, gaat de medische behandeling van start. In dezelfde periode heeft u een afspraak met de epilepsieconsulent.

Communicatie vindt plaats via afspraken, telefonisch contact en e-mail. Tussentijds contact is ook mogelijk op uw initiatief. Het is afhankelijk van het spreekuur van de individuele epilepsieconsulent hoe afspraken/telefonische contacten en mailcontacten geregeld zijn.
De epilepsieconsulent werkt zelfstandig en rapporteert terug aan de arts. De arts is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk. Samen met u en de behandelaar worden de vervolgstappen in de behandeling afgesproken en gekeken waar ondersteuning nodig is.
Ook als u al langer epilepsie heeft, kunt u bij deze zorgverlener terecht. Iedere fase of ontwikkeling of terugval kan tenslotte weer opnieuw vragen of problemen oproepen.

Waar?

Kijk a.u.b. op de website www.epilepsieconsulent.nl

1. Epilepsieconsulent

Epilepsie Vereniging Nederland heeft zich samen met het Epilepsiefonds de laatste jaren hard gemaakt voor de ontwikkeling van deze nieuwe functie in de epilepsiezorg. De epilepsieconsulent is een belangrijk onderdeel van de visie die de EVN heeft op ‘goede epilepsiezorg’.
Lees meer op de website www.epilepsieconsulent.nl

Deze pagina delen