Wie doet wat

U vindt hier algemene informatie over de verschillende behandelaars en zorgverleners bij epilepsie.

Epilepsiespecialisten

Een in epilepsie gespecialiseerde neuroloog treft u o.a. aan in de epilepsiecentra, de meeste universitaire medische centra (academische ziekenhuizen) en enkele algemene ziekenhuizen.

De neuroloog

Elke neuroloog in Nederland is opgeleid om epilepsie te behandelen. In veel ziekenhuizen hebben neurologen bepaalde aandachtsgebieden, zoals migraine, multiple sclerose, parkinson of epilepsie. Ze zijn hier extra deskundig in en hebben er veel ervaring mee opgedaan. Er zijn ook neurologen die een bovengemiddelde ervaring hebben met betrekking tot diagnose stellen en de behandeling van epilepsie, zonder dat het echt hun aandachtsgebied is.

Taken neuroloog:

  • doet onderzoek naar de klachten en de medische voorgeschiedenis
  • geeft opdracht voor onderzoeken zoals EEG (hersenfilmpje of MRI (hersenscan)
  • stelt de diagnose
  • geeft informatie over epilepsie
  • is meestal verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvallen
  • stelt de medicatie in
  • controleert het verloop van de epilepsie
  • verwijst door naar andere hulpverleners als dat nodig is (zie hieronder)

Epilepsieconsulent, verpleegkundig specialist of epilepsieverpleegkundige

Epilepsie en de behandeling ervan hebben invloed op het leven van alledag. De epilepsieconsulent, verpleegkundig specialist of epilepsieverpleegkundige kan u helpen om deze invloed niet onnodig groot te laten zijn. Hij/zij treedt vooral op als coach en bespreekt met u wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn op psychosociaal vlak, voor u, maar ook voor de naaste omgeving. Verder kunnen deze zorgverleners uw vragen over epilepsie beantwoorden en de praktische gevolgen bespreken (bijvoorbeeld wat te doen bij een aanval, veiligheid in huis en omgaan met risico’s). Het streven is een zo effectief mogelijke behandeling, u zoveel mogelijk grip te laten hebben op uw epilepsie en een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.

(slaap/KNF) laborant(e)

De laborantes klinische neurofysiologie (KNF) kom je tegen als je een onderzoek krijgt, zoals een EEG. De laborant(e) plakt de elektroden op uw hoofd en begeleidt u bij het onderzoek.

De maatschappelijk werker

Bij vragen die niet direct medisch van aard zijn, maar die wel samenhangen met de epilepsie kan een maatschappelijk werker u helpen. Ook kan de maatschappelijk werker u concreet steunen, bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste weg naar instanties als verzekeraars of bij het regelen van hulpmiddelen of respijtzorg (zorg om de mantelzorger te ontlasten). Bij de twee epilepsiecentra (en de poliklinieken die onder deze centra vallen) kunt u terecht bij maatschappelijk werkers die in epilepsie gespecialiseerd zijn.

De (neuro)psycholoog

Soms kan een (neuro)psychologisch onderzoek nodig zijn voor verdere diagnostiek of behandeling. Het kan bijvoorbeeld gewenst zijn om te onderzoeken of de medicijnen bijwerkingen hebben in de vorm van trager reageren of minder goed concentreren of dat de epilepsie stoornissen geeft in het denken (de cognitie) of het gedrag. Soms wil de arts een geheugenonderzoek, of is een indruk nodig van uw sterke en zwakke kanten. Bij bepaalde behandelingen, zoals epilepsiechirurgie is psychologisch onderzoek een onmisbaar onderdeel van het voorbereidend onderzoek.

Paramedici

Met paramedici bedoelen we onder meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Heeft u paramedische zorg nodig, of begeleiding van een (ortho)pedagoog of diëtist? Weet dan dat u hiervoor ook terecht kunt bij gespecialiseerde therapeuten in de epilepsiecentra.

Deze pagina delen