Aanvallen

Epileptische aanvallen kunnen er heel verschillend uitzien. Dat komt doordat epileptische ontladingen plaats kunnen vinden in verschillende gebieden in de hersenen.

Elk gebied in de hersenen stuurt bepaalde lichaamsfuncties aan. Zo zijn er gebieden in de hersenen die betrokken zijn bij de spraak en het taalvermogen, de motoriek (het bewegen), het gehoor, het gezichtsveld (zien), het geheugen en de emoties.

Epileptische ontladingen kunnen overal in de hersenen beginnen. Soms blijft de storing beperkt tot dat éne gebied. Het is ook mogelijk dat bij een ontlading alle hersencellen betrokken zijn.

Plaatje vanhet brein

Hoe de aanvallen er uit zien, hangt onder andere af van het gebied waar de verstoring plaatsvindt. Een epileptische ontlading in het taalgebied kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand tijdelijk niet kan spreken. En een epileptische ontlading in het motorische gebied, zorgt er voor dat er een arm of been naar voren schiet. Het komt ook voor dat mensen zich als gevolg van een epileptische aanval agressief gaan gedragen: dan is de epileptische verstoring in het gebied waar emoties worden geregeld.

Soms komen meerdere soorten epileptische aanvallen naast elkaar voor en soms zitten daar ook aanvallen tussen die niet-epileptisch van aard zijn.

 

Deze pagina delen