Psychische gevolgen

Door angst en onzekerheid kan uw zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde behoorlijk uit evenwicht raken. Heel begrijpelijk, maar dit kan op den duur negatieve gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat u probeert om, zo snel als mogelijk is, een goede balans te vinden. Er is geen standaardmethode om met epilepsie om te gaan. Deze is van een aantal factoren afhankelijk en moet bij u passen. De een wil er over praten, de ander heeft daar geen behoefte aan of grote moeite mee.

Tijdig actie nemen

Het is goed om er voor te zorgen dat angst uw leven niet gaat beheersen. Neem op tijd maatregelen en bel bijvoorbeeld de Epilepsie Advieslijn. Zij kunnen u verder helpen of doorverwijzen. Hulp zoeken is geen kenmerk van onvermogen maar toont moed!

Epilepsie is meestal een chronische aandoening waar u gedurende langere tijd mee te maken krijgt. Vooral het onverwachte van de epilepsieaanval kan mensen bang en onzeker maken. Plotseling ben je de controle over je eigen lichaam kwijt. Elke nieuwe aanval kan je weer verder afbrengen van de acceptatie. En accepteren is nodig en belangrijk voor uw eigenwaarde, om weer grip te krijgen op uw leven. Pas dan kan het een stukje van uw leven worden, en is het niet meer alles overheersend aanwezig.

Accepteren

Het acceptatieproces kent een aantal fasen waar de meeste mensen doorheen gaan. Het kan leiden tot ontkenning, tot boosheid (waarom ik?) of verdriet, dat is voor iedereen verschillend. Sommigen storten zich helemaal op de informatie en lezen alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Anderen hebben behoefte om met een ervaringsdeskundige te praten en hun verhaal te delen. Kies een manier die bij ú past! En omdat het om een proces gaat, komen sommige fasen dan ook nog wel eens terug. Dat hoeft u niet te verbazen of te ontmoedigen, u bent juist op de goede weg.

Praten met een ervaringsdeskundige lotgenoot kan zeer zinvol zijn en meerwaarde hebben. Het kan ook belangrijk zijn omdat niet alle informatie die u kunt vinden even betrouwbaar en herkenbaar is. Het kan onnodig onrust veroorzaken. Zij delen echter uw ervaringen en gevoelens en hebben vaak aan een half woord genoeg. Door hun kennis kunnen zij wellicht ook ontstane onrust wegnemen of u, zo mogelijk, geruststellen. Bel onze vrijwilligers van de Epilepsie Advieslijn. Zij willen graag naar u luisteren!

Epilepsie kan een enorme verandering in uw leven met zich meebrengen en het kost tijd om daar aan te wennen! Gun u zelf ook die tijd en neem uw gevoelens serieus. Het gaat immers over uzelf! Het is een proces dat vaak ‘met vallen en opstaan’ gepaard gaat. Ook dat kunt u het beste accepteren.

Niet alle fasen duren even lang. Hoe sterk u een fase beleeft, hangt onder meer af van uw persoonlijkheid. Natuurlijk bent u niet altijd in balans, dat hoort bij het leven. Leg de lat daarom ook niet te hoog voor uzelf. Het is altijd afhankelijk van meerdere factoren waaronder uw draagkracht en uw draaglast. Dat zal variëren door de tijd heen. Daarom blijft het van belang dat u hierover blijft praten. Daarin kan de Epilepsie Advieslijn van de EVN wellicht een rol spelen. De medewerkers willen u daar graag bij helpen. Door mee te denken over de weg die u kunt bewandelen om weer nieuw perspectief te zien. Toekomstgericht en met hernieuwd zelfvertrouwen!

Als u, of uw omgeving, het gevoel heeft dat u blijft steken in de ontkenning, de boosheid of het verdriet, zoek dan contact en bel tijdig als u het gevoel hebt vast te lopen. U bent absoluut niet de enige en het vraagt kostbare energie waar u niets voor terug krijgt.

Waar kunt u terecht?

Contact met andere mensen met epilepsie

Algemeen

  • uw huisarts
  • een MEE bij u inde buurt
  • algemeen maatschappelijk werk (vrij toegankelijk, gratis, adressen via gemeente)
  • vrijgevestigde psycholoog, psychotherapeut of psychiater

Gespecialiseerde zorg


Lees meer

 

Deze pagina delen