Cannabis en anti-epileptica

Cannabis en anti-epileptica hebben een onduidelijke invloed op elkaar. Onderzoek op dit gebied is nog altijd in volle gang en levert tegenstrijdige berichten op. Het ligt, gezien de vergelijkbare effecten, voor de hand dat ze elkaars werking enigszins versterken. Welke uitwerking dit heeft verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige mensen vermindert hierdoor de kans op aanvallen en bij anderen neemt de kans juist toe. Het is daarom nog te vroeg om hier een definitieve uitspraak over te doen.

Mogelijk hebben cannabisproducten een vergelijkbare invloed op aanvallen als alcohol. Waarschijnlijk kan cannabisgebruik met mate, dus niet dagelijks, geen kwaad.

Bron: Trimbos-instituut

Lees meer over de combinatie anti-epileptica en de diverse drugs op de website van het Trimbos-instuut.

 

Deze pagina delen