Rijgeschiktheid

Een epileptische aanval tijdens het rijden kan ernstige gevolgen hebben. Daarom zijn er in de wet regels opgenomen over rijden en epilepsie. Of mensen met epilepsie mogen deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer kan alleen uitgemaakt worden aan de hand van officiële keuringseisen.

Algemene regel

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in de Regeling eisen geschiktheid 2000 de regels vastgelegd die gelden voor (auto)rijden en epilepsie.
De algemene regel is dat mensen met epilepsie voor het kleine rijbewijs (groep 1) een jaar aanvalsvrij moeten zijn voordat zij (weer) mogen auto- of motorrijden.

Of deze regel op u van toepassing is, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het type aanval en de kans op herhaling van een aanval binnen een bepaalde tijd. Voor het groot rijbewijs (groep 2) zijn de regels veel strenger.

Het advies is om na een epileptische aanval met uw neuroloog door te spreken welke aanvalsvrije periode voor u geldt.

U bent wettelijk niet verplicht om uw epilepsie te melden bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Maar u kunt in ernstige problemen komen als er onverhoopt een ongeluk gebeurt.

Wat is er nieuw?

Code 105

De Regeling eisen geschiktheid 2000 is in januari 2013 gewijzigd. Als u epilepsie hebt en geen andere aandoening die de rijgeschiktheid beïnvloedt, krijgt u code 105. Bij code 105 geldt geen onderscheid tussen het rijbewijs voor privégebruik en voor het werk. Met code 105 zijn beroepsmatig personenvervoer, of bijvoorbeeld het geven van rijles, niet toegestaan.

De nationale codes 100 en 101 zijn van toepassing als u epilepsie hebt en een andere aandoening die de rijgeschiktheid beinvloedt. Bijvoorbeeld: hebt u epilepsie, maar ook een ICD (defibrillator) waarvoor code 100 of code 101 geldt? Dan geldt code 100 of 101 en komt u niet in aanmerking voor code 105.

Gemiddeld 4 uur per dag

Sinds 1 januari is er ook een nieuw advies voor het aantal uren dat iemand mag rijden. Na de vereiste aanvalsvrije periode wordt geadviseerd gedurende twee jaar niet meer te rijden dan maximaal 28 uur per week. Hierbij maakt het niet uit of u deze uren besteedt aan privégebruik of aan beroepsmatig rijden. Deze 28 uur mogen, gedurende de eerste twee jaar, naar eigen inzicht over de week verdeeld worden. Dit komt neer op gemiddeld 4 uur per dag. De verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder zelf.

Beroepsmatig rijden met epilepsie

Lees meer over beroepsmatig rijden met epilepsie op de website van het CBR.

Deze pagina delen