Studeren

Er zijn diverse voorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle studie in het hoger onderwijs.

Handige websites

Handicap + studie

Op deze website staan tips en informatie over

  • wetgeving
  • studieaanpassingen
  • stage
  • studeren in het buitenland
  • onderwijsinstellingen (aanstaande) studenten én
  • onderwijsprofessionals

Opeigenbenen.nu

Op de pagina studie vind je alle informatie die te maken heeft met het volgen van onderwijs voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast vind je mogelijkheden voor aanpassingen die voor jou eventueel nodig zijn om onderwijs te kunnen volgen.

Studenten en een (zorg) verzekering

In Nederland bestaan er mogelijkheden tot financiële compensatie en subsidies voor jongeren met een handicap of chronische ziekte die willen studeren. De belangrijkste regelingen worden hier vermeld.

Termijn niet halen / ib-groep

Als je door de ernst van je epilepsie het afsluitend diploma van je opleiding niet kunt behalen binnen de diplomatermijn, kan je prestatiebeurs omgezet worden in een gift. Een structurele niet-medische bijzondere omstandigheid kan ook de aanleiding zijn voor zo’n omzetting. Je studie is dan door de bijzondere omstandigheid te zwaar en je moet noodgedwongen met je opleiding stoppen.

John van de Corput, Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE):

“Er moet wel worden aangetoond dat de verlengde studietijd of het moeten stoppen met de opleiding door de medische problematiek komt, en dus niet door nalatigheid, niet gemotiveerd zijn, te lage capaciteiten voor de te hoge opleiding e.d. Een verklaring van de arts is daarbij noodzakelijk, waarin beschreven staat wat de medische problematiek is en de invloed ervan op het schoolse/cognitieve functioneren.

Bij epilepsie wil dat zeggen: bijvoorbeeld aanvalsuiting, frequentie, impact op cognitie, concentratie, tempo van werk en informatieverwerking, fysieke gesteldheid (fitheid, moeheid, benodigde hersteltijd na aanvallen e.d.), psychische gesteldheid c.q. sociaal-emotionele ontwikkeling. De situatie moet dus voor elke jongere apart bekeken en beoordeeld worden.”

Hulp bij ‘omzetting prestatiebeurs structurele omstandigheid’

Word je begeleid door De Berkenschutse en De Waterlelie/LWOE, dan kun je je ambulant onderwijskundig begeleider vragen je te helpen met de aanvraag. Heb je geen ambulante begeleiding (m.n. HBO en WO), dan kun je advies inwinnen bij het LWOE.

Deze pagina delen