Opleiding en beroepskeuze

Mensen met epilepsie, jongeren kunnen in principe alle studies doen, die ze graag willen. Mits ze de vereiste inzet en intelligentie hebben. In het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) krijgen zij tegenwoordig te maken met het 2e fase onderwijs. Voor een aantal jongeren met epilepsie kan dat tot moeilijkheden leiden. Vooral omdat het tempo vrij hoog ligt.

Afspraken met de school

Wil je speciale afspraken op school regelen? Laat je adviseren door een ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE.

Het is echter mogelijk om met de school afspraken te maken. Er zijn regelingen die jongeren met epilepsie kunnen helpen onderwijs op hun eigen niveau te blijven volgen. Ga tijdig het gesprek aan met de school als je iets wilt regelen.

Voorbeelden speciale regelingen

  • examentijd verlengen tot maximaal 150%
  • proefwerktijd verlengen
  • een proefwerk naar een andere dag verzetten als de leerling ´s ochtends een aanval heeft gehad
  • examens spreiden
  • aanpassingen i.v.m. vermoeidheid, bijvoorbeeld  langere rustpauze of langer doorwerken
  • gebruik van laptop is altijd toegestaan

Er zijn meer regelingen dan bovenvermeld. Meer informatie kun je inwinnen bij ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

Beroepskeuze

Jongeren met epilepsie die voor een beroepskeuze staan hebben het vaak moeilijk. Soms lukt het niet voor de jongere en ouders om een keuze te maken vanwege de aanvallen en het risico dat dit met zich meebrengt. Overleg met de schooldecaan en eventueel overleg met de neuroloog kan een goed alternatief opleveren. Overweeg op een realistische manier welke risico´s je kunt lopen en hoeveel risico je durft te lopen als je voor een bepaald beroep kiest. Neem ook mee in de overweging hoeveel risico´s anderen daarbij lopen.

Lees verder onder Studeren »

Deze pagina delen