Dagelijks leven

Informatie over (SOS-) hulpmiddelen?

Kijk onder Omgaan met aanvallen »

‘Epilepsie is meer dan aanvallen alleen’, wordt wel eens gezegd. Naast de medische aspecten kan epilepsie ook invloed op uw psychisch en sociaal-maatschappelijk functioneren hebben.

Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen er gevolgen zijn voor opleiding, werk, sport of vrije tijdsbesteding, hoe je reist, etc.

Wat die gevolgen zijn hangt af van verschillende zaken:

  • het soort epilepsie en het type aanvallen dat daar bij hoort
  • het tijdstip waarop de aanvallen optreden (’s nachts heeft meestal minder consequenties dan overdag)
  • of u een opleiding volgt, werkt of dit zou willen doen
  • hoe u er zelf mee omgaat

U vindt hier informatie en (praktische) handreikingen die mogelijk bijdragen aan minder impact voor uw dagelijks leven.

‘Mijn leven met epilepsie’

Marinde ten Böhmer geeft u een uitgebreid kijkje in haar leven met epilepsie, hoe zij er het beste van probeert te maken, wat haar geholpen heeft …
Lees meer »

Onder Gevolgen leest u meer over gevolgen op psychosociaal vlak, zoals

  • (mogelijke) psychische gevolgen
  • (mogelijke) sociale gevolgen
  • seksualiteit
  • geheugen

Deze pagina delen