Alternatieven

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u een alternatieve behandelmethode overweegt: vanuit uw levensfilosofie, u wilt uzelf of uw kind niet belasten met reguliere medicijnen of omdat de reguliere middelen geen resultaat bieden en/of ernstige bijwerkingen hebben.

Er zijn talloze alternatieven. Voor epilepsie is geen enkele alternatieve behandelmethode effectief gebleken. Ervaringen van EVN-leden leiden niet tot meer duidelijkheid. Soms echter zijn er wel individuele succeservaringen gemeld. Wetenschappelijk is niets bewezen. Een behandeling met anti-epileptica staat een aanvullende alternatieve behandelmethode meestal niet in de weg.

Het is verstandig om aan uw arts te melden dat u ook gebruik maakt van een alternatieve behandelmethode.

Neurofeedback

Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven. Neurofeedback is gebaseerd op de principes van operante conditionering. Operante conditionering is een techniek waarbij gedrag wordt beïnvloed door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de behandeling een beloning te geven aan het brein/de hersenen (bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien.

Na een intensieve behandelperiode zou iemand ook buiten de behandelsetting in staat moeten zijn om de juiste hersengolven te produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden. Dit zou er toe moeten leiden bepaalde aandoeningen te verminderen en soms te verhelpen.

De effectiviteit van neurofeedback bij de behandeling van epilepsie is wetenschappelijk (nog) niet voldoende bewezen.

Het College voor Zorgverzekeringen schreef eerder* dat de toepassing van neurofeedback bij de behandeling van epilepsie “niet voldoet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk” en daarom niet kan worden aangemerkt als een te verzekeren prestatie in het kader van de Zorgverzekeringswet. Het is verstandig eerst bij de zorgverzekeraar na te gaan of deze therapie vergoed wordt.

* Met ingang van dinsdag 1 april 2014 zet het College voor zorgverzekeringen (CVZ) zijn werkzaamheden voort onder een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland.

Enkele artikelen

 • Neurofeedback
  door drs. Erik van Beuningen, psycholoog en neurotherapeut
  Artikel in Transmissie in de rubriek Toekomstmuziek, juni 2013
 • Hersengolfbreker
  Neurofeedback is in de mode maar bewijs van effect ontbreekt nog
  Artikel in NRC, d.d. 17 november 2007
 • Neurofeedbacktraining kritisch bekeken
  Blogversie van artikel in Skepsis, tijdschrift van Skepter, 24 april 2008

Deze pagina delen