Gespecialiseerd maatschappelijk werk voor de mens met epilepsie in overleg met de neuroloog

De in epilepsie gespecialiseerd maatschappelijk werker biedt voorlichting, praktische ondersteuning en psychosociale begeleiding bij het leren omgaan met aanvallen, de risico’s en de gevolgen van de epilepsie in het dagelijks leven.

Leven met epilepsie en het hebben van aanvallen is altijd van invloed op het persoonlijk leven in relatie tot uw leefomgeving. Het leren leven met (de kans op) aanvallen, brengt spanningen met zich mee. Zaken die voorheen vanzelfsprekend leken, blijken dat niet meer te zijn. Door de impact zijn emoties als angst, verdriet en woede niet ongewoon. Naast het leren omgaan met gevoelens van onzekerheid en onmacht kunnen er vragen ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, werk, vrije tijdsbesteding, sport, huisvesting en mobiliteit.
Ook kunnen er vragen zijn op het gebied van de relatie tussen partners onderling, tussen ouders en kinderen of de relatie met andere familieleden en naast betrokkenen.

Wanneer u een beroep doet op de maatschappelijk werker, staan uw vragen en persoonlijke situatie centraal. Samen met u zoekt de maatschappelijk werker naar manieren om met de problemen om te gaan en deze zo mogelijk op te lossen. Daarbij is het belangrijk dat u zoveel mogelijk de regie heeft, het verstoorde evenwicht wordt hersteld en u weer meer grip op uw leven ervaart.

Samenwerking
De inhoud van het gesprek met de maatschappelijk werker is in principe vertrouwelijk.
In overleg met u en de behandelend neuroloog kan de maatschappelijk werker voor een optimale behandeling samenwerken met andere gespecialiseerde medewerkers zoals een arbeidsconsulent, verpleegkundig specialist, psycholoog, of met een ambulant begeleider van het expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie.
Het coördineren van de hulpverlening rond de epilepsie en het bemiddelen bij instanties behoren ook tot de mogelijkheden van de maatschappelijk werker.

Contact
In overleg met uw neuroloog kunt u verzoeken om een verwijzing naar het gespecialiseerd maatschappelijk werk. De neuroloog kan u ook de mogelijkheid tot verwijzing aanbieden wanneer het vermoeden bestaat dat de maatschappelijk werker voor u van betekenis kan zijn.
Na verwijzing ontvangt u via het secretariaat een uitnodiging voor een afspraak.

Deze pagina delen