Gedoe rondom vergoeding NVS

Een ‘herberekening’ door de Nederlandse Zorgautoriteit en/of DBC onderhoud, heeft ertoe geleid dat de vergoeding van NVS implantatie aan ziekenhuizen zo laag is geworden, dat het zwaar verliesgevend is om deze behandeling uit te voeren. Het lijkt een bureaucratische, administratieve kwestie te zijn die maar voortsleept.

De EVN heeft de minister Schippers van VWS in een brief gevraagd om een oplossing te vinden voor deze bizarre situatie.

Laat deze kwestie u er niet van weerhouden om in gesprek met uw arts de NVS als optie te bespreken. Wat u ook hoort; het zal nooit zo zijn dat u zelf zult moeten betalen voor een NVS-behandeling.
We hopen dat deze problematiek op een misverstand berust en snel zal worden gecorrigeerd.

Hebt u nog vragen? Bel of mail dan naar het landelijk bureau van de EVN.
Telefoon: 030 – 634 40 62 of info@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen