EVN start campagne ‘Durf te vragen’

De EVN is gestart met de landelijke campagne ‘Durf te vragen’.
Deze campagne is speciaal bedoeld om mensen met epilepsie, die ondanks het gebruik van anti-epileptica niet aanvalsvrij zijn, te wijzen op andere, aanvullende behandelopties. Deze mogelijkheden zijn vaak niet of onvoldoende bekend en worden (te) vaak niet onder de aandacht gebracht.

Daarom roept de EVN mensen met epilepsie en ouders van kinderen met epilepsie op, om zelf het initiatief te nemen. Ga zelf het gesprek met de behandelaar aan en vraag welke mogelijkheden er zijn voor uzelf of uw kind.

Ter ondersteuning van deze campagne is naar alle poliklinieken voor neurologie, poliklinieken voor kindergeneeskunde, de epilepsiecentra, de poliklinieken van de epilepsiecentra, de epilepsieconsulenten en -verpleegkundigen materiaal gestuurd. Dit bestaat uit twee verschillende posters, één gericht op kinderen  en één gericht op volwassenen en een brochure waarin kort wordt uitgelegd welke behandelopties er zijn: epilepsiechirurgie, ketogeen dieet, nervus vagus stimulatie (NVS) en diepe hersenstimulatie, ook wel DBS genoemd. Deze brochures zijn door geïnteresseerden gratis mee te nemen.
Wilt u ook een exemplaar ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar het landelijk bureau van de EVN, met als onderwerp ‘Durf te vragen’. Vermeldt u daarbij duidelijk uw naam en volledige adres.

Deze pagina delen