Contact met de behandelaar

Zolang de aanvallen niet (volledig) onder controle zijn heeft u regelmatig contact met de behandelaar van uw kind. Als de aanvallen wel onder controle komen, zal het contact wat minder vaak plaatsvinden.

Het consult

Epilepsieprofessionals

In veel ziekenhuizen is een epilepsieconsulent of een epilepsieverpleegkundige aanwezig. Deze zorgverleners weten veel over epilepsie, en werken samen met uw behandelaar.

Van belang is dat u tijdens het consult de behandelaar goed informeert over hoe het met uw kind gaat. Over eventuele aanvallen, over het resultaat van de behandeling, over mogelijke bijwerkingen van de medicatie, over de invloed van de epilepsie en medicatie op het functioneren van uw kind etc. Daarnaast is het van belang dat u de informatie en ondersteuning krijgt die u als ouders/verzorgers nodig heeft. Laat uw behandelaar weten wat voor u belangrijk is.

Vervolgafspraak

Meestal maakt u meteen na afloop van een consult een nieuwe afspraak. Dit kan een afspraak in het ziekenhuis zijn, of een zogenaamd ‘telefonisch consult’. In het laatste geval belt de arts u op een afgesproken tijdstip op.

Tussentijds contact of  noodsituaties

Het is belangrijk dat u goede afspraken maakt over de manier waarop u met de behandelaar of een vervanger in contact kunt komen, als dat noodzakelijk is. Het kan immers zijn dat de medicatie niet (goed genoeg) werkt, bijwerkingen geeft, of dat u vragen heeft waar u niet mee wilt of kunt wachten tot de volgende afspraak. Tegenwoordig is vaak contact per e-mail mogelijk.

Voorbereiding consult

Het is nuttig om van te voren met uw partner of naasten te overleggen welke onderwerpen u wilt bespreken. Dat kunnen medische zaken zijn maar ook zaken zijn waar u zich zorgen over maakt, maar waarvan u niet weet of ze te maken hebben met epilepsie. Daarbij geldt: domme vragen bestaan niet!

Meer tips om het consult goed voor te bereiden

  • neem een lijstje met vragen mee naar het consult
  • verzamel tussen de consulten door vragen die bij u (en uw partner) opkomen
  • u kunt met uw epilepsieconsulent of epilepsieverpleegkundige het consult met de arts voorbereiden
  • als u veel vragen heeft, maak dan bij de assistente een dubbele afspraak
  • neem iemand mee naar het consult; twee horen meer dan één

Lees meer op Samenwerking met zorgverleners »

Deze pagina delen