Kenmerken

Vier aanwijzingen die kunnen duiden op LGS

De diagnose LGS is van belang voor de behandeling van de aanvallen.

1. Aanvalstypen

Kinderen met LGS ontwikkelen tenminste twee typerende soorten aanvallen:

  • de zogenaamde ‘valaanvallen’
    Dit zijn tonische aanvallen, waarbij kinderen verstijven, en atone aanvallen waarbij ze juist helemaal verslappen. Deze aanvallen kunnen leiden tot plotselinge valpartijen waarbij kinderen zich kunnen verwonden.
  • nachtelijke tonische aanvallen

Vaak zijn er ook (atypische) absences. daarnaast kunnen kinderen met LGS myoclonieën (spierschokken) en tonisch-clonische (‘grote aanvallen’, TC’s) hebben. de aanvallen bij LGS zijn moeilijk behandelbaar.

2. Afwijkingen in het EEG

Bepaalde afwijkingen in het EEG (elektro-encefalogram ofwel hersenfilmpje) zijn een tweede voorwaarde voor de diagnose LGS.

3. Vertraagde ontwikkeling

Het derde kenmerk is de vertraagde ontwikkeling. Soms verliep de ontwikkeling al traag, bijvoorbeeld bij kinderen die eerst het Westsyndroom hebben doorgemaakt. Soms ook is de ontwikkeling van het kind (vrijwel) normaal tot de aanvallen beginnen, maar vertraagt de ontwikkeling na verloop van tijd. Dit wordt een ‘knik in de ontwikkeling’ genoemd.

4. Beginleeftijd

Het vierde kenmerk is de beginleeftijd: LGS begint meestal tussen het eerste en zevende jaar, maar vooral tussen het derde en vijfde levensjaar.

Eerdere problemen

Hoewel LGS zonder voorafgaande problemen kan ontstaan, heeft 20-60% van de kinderen al eerder een ontwikkelings-achterstand en/of gedragsproblemen. Het kan ook zijn dat uw kind hiervoor het Westsyndroom heeft doorgemaakt. Ongeveer de helft van deze kinderen ontwikkelt vervolgens LGS. De aanvallen bij LGS zijn meestal erg moeilijk behandelbaar.

Verwarrend…

Sommige artsen en onderzoekers gebruiken net weer een andere omschrijving van het Lennox-Gastautsyndroom dan andere. Dat is voor zowel ouders als voor zorgverleners erg lastig. De leeftijd waarop de epilepsie ontstaat, is strikt genomen geen belangrijke voorwaarde voor de diagnose. Ook de vertraagde verstandelijke ontwikkeling hoeft niet aanwezig te zijn om toch van LGS te spreken.

 

Deze pagina delen