Behandeling

Het is helaas niet mogelijk om LGS te genezen. Een groot gedeelte (80-90%) van de mensen met LGS heeft op volwassen leeftijd nog aanvallen. Het doel van de behandeling is het aantal aanvallen te verminderen. Ook wordt geprobeerd de zwaarte of de ernst van de aanvallen zoveel mogelijk terug te brengen en om vallen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is de behandeling erop gericht om grote aanvallen zo snel mogelijk te stoppen.

In de gesprekken met de arts over de behandeling van de epilepsie, zal het welbevinden van uw kind centraal staan. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de behandeling van de aanvallen en de eventuele bijwerkingen van medicijnen of andere behandelingen.

Medicijnen

‘Verkeerde’ medicatie

Bij LGS geldt vaak: wat goed is voor het ene aanvalstype kan andere aanvallen versterken.

Bij de behandeling van LGS zet de arts vaak een combinatie van twee of zelfs meer medicijnen in (anti-epileptica). Welke medicijnen bij uw kind mogelijk verbetering geven, is niet te voorspellen. De medicijnkeuze wordt mede bepaald door de aanvalstypes die uw kind heeft. Helaas veroorzaakt een medicijn tegen het ene type aanval soms juist een verergering van het andere type aanval.

In de tabel hiernaast vindt u een aantal anti-epileptica die de arts bij LGS kan voorschrijven, met daarachter kort op welk type aanvallen dit middel effect kan hebben.

Andere behandelingsmogelijkheden

Als medicijnen geen (acceptabele) verbetering geven, kunt u het ketogeen dieet overwegen. Deze dieetbehandeling helpt vaak goed bij kinderen met LGS.

Een andere behandeling is die met een zogenaamde  Nervus Vagus Stimulator (NVS). Hierbij krijgt de linker hersenzenuw (Nervus Vagus), die loopt via de hals, kleine stroomstootjes via een soort pacemaker. Het effect is meestal beperkt.

Bij epilepsiechirurgie wordt de epilepsiehaard in de hersenen operatief weggenomen. Dit is meestal niet mogelijk bij LGS. Bij LGS is er namelijk vrijwel nooit sprake van één bron in één hersenhelft. Als dit wel het geval lijkt, dan moet de diagnose LGS mogelijk worden herzien. Vroeger werd wel eens een gedeeltelijke doorsnijding van de hersenbalk (callosotomie) gedaan. Dat gebeurt tegenwoordig nog maar zelden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de behandeling van het Lennox-Gastautsyndroom vindt u in de brochure.

 

Deze pagina delen