Landau Kleffner syndroom

Het Landau-Kleffner syndroom is een ernstig epilepsie syndroom waarbij er gedurende de nacht in de slaapkwabben van de hersenen voortduren epileptische activiteit aanwezig is. Door deze activiteit ontstaan er problemen met de taalontwikkeling.

Het syndroom komt met name voor bij kinderen met een leeftijd van 1-8 jaar. De meeste kinderen krijgen klachten in de periode 3-8 jaar. Het syndroom komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen, ook via het menu aan de linkerkant te bereiken:

Belangrijk is te beseffen dat niet alles wat hier vermeld wordt ook voor uw kind zal (gaan) gelden. In de persoonlijke situatie van uw kind kunnen altijd factoren een rol spelen die het ziektebeeld beïnvloeden.

Deze pagina delen