Protocol opstellen

Als uw kind nog aanvallen heeft, is het belangrijk om met de behandelaar van uw kind afspraken te maken over het eventueel couperen van aanvallen (aanvallen laten stoppen) en die afspraken op schrift te zetten. Hoe zo’n protocol (coupeerbeleid) er uitziet, verschilt per kind.

Protocol

In het protocol (coupeerbeleid) staat beschreven:

  • onder welke omstandigheden de aanval moet worden gestopt
  • welk middel u moet gebruiken
  • in welke hoeveelheid
  • of u het couperen een keer mag herhalen en
  • wanneer u een ambulance moet bellen

In het protocol staat beschreven onder welke omstandigheden de aanval moet worden gestopt: meestal is dat na drie tot vijf minuten verstijven of schokken. Verreweg de meeste aanvallen duren korter. Maar als aanvallen bij uw kind moeilijk te stoppen zijn, kan de arts adviseren de noodmedicatie meteen bij het begin van een grote aanval toe te dienen. De kans dat de aanval dan stopt, is groter dan wanneer u nog enkele minuten wacht.

Bekendmaken in de omgeving van uw kind

De afspraken die zijn gemaakt over het couperen moeten bekend zijn bij iedereen die voor uw kind zorgt.

Tips:

  • kopieer het protocol voor alle betrokkenen
  • spreek het protocol goed met hen door
  • zorg er voor dat men weet hoe de noodmedicatie moet worden toegediend
  • zorg dat de noodmedicatie altijd voorhanden is, waar uw kind ook is

Voorbeeld epilepsieprotocol »

Deze pagina delen