Omgaan met aanvallen

Welke voorzorgsmaatregelen zijn er nodig voor de veiligheid van uw kind? Dat hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld van welke aanvalstypen uw kind heeft. Hoe vaak de aanvallen voorkomen. Ook het tijdstip waarop de aanvallen plaatsvinden is van belang.

Overleg met de behandelaar van uw zoon of dochter of (en zo ja, welke) voorzorgsmaatregelen in het geval van uw kind zinvol zijn. Van belang is dat ze bij uw kind en zijn of haar situatie (en van het gezin) passen.

Ook ervaringen van andere ouders kunnen behulpzaam zijn. Neem eens een kijkje op het forum of plaats zelf een vraag.

Lees meer onder:

Deze pagina delen