Links

ketokids logoKetokids (EVN)
Deze website is opgenomen in de website van de EVN.

Nervus Vagus Stimulatie (EVN)
Domein op deze website over de behandeling Nervus Vagus Stimulati

 

Zorgwijzer

Door de veranderingen in de (langdurige) zorg, zijn er veel zorgmeldpunten bijgekomen. Er zijn er inmiddels echter zoveel dat veel burgers door de bomen het bos niet meer zien.

Daarom hebben wij een zorgwijzer gemaakt met een volledig overzicht van de verschillende meldpunten in de zorg: http://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgmeldpunt

In het overzicht kan men zien welke meldpunten er zijn, voor wie ze bedoeld zijn, met welke klachten men terecht kan en wat er vervolgens met de klacht/melding wordt gedaan.

 

Epilepsiefonds
Op de website van het Epilepsiefonds (EF) vindt u informatie over epilepsie en alles wat daarmee te maken heeft.

Team kinderneurologie
Op deze website vindt u een breed scala aan neurologische aandoeningen, waaronder epilepsie. De informatie is samengesteld door een kinderneuroloog van het St. Radboud MC.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
SEIN is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen.

Kinder- en Jongerensite (SEIN)SEIN kindersite banner
Op deze subsite van SEIN kunnen kinderen en jongeren maar ook ouders terecht om zich te laten informeren over een onderzoek, behandeling, opname of logeren bij SEIN.

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe
Expertisecentrum voor epilepsie, slaapproblemen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Syndroom van Dravet

Lennox-Gastautsyndroom 

Rett Syndroomlogo Lennox-Gastautsyndroom

Aicardi Syndroom

BOSK
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders

Stofwisselingsziekten
VKS (Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten)  geeft zowel (ouders van) patiënten, professionals en andere geïnteresseerden informatie over meer dan 185 verschillende stofwisselingsziekten, zowel ziekte-inhoudelijk als praktische ervaringskennis.

persaldo_logoPer Saldo (pgb)

Stichting Finn

Stichting Pim

Stichting Michelle

logeerwijzerLogeren met zorg

Epilepsy Update (SEIN)

SOS MIE&S

logo pepa pepeCursus Pepe en Pepa

Autisme Geef me de vijf

Meerkosten (belasting)

Heeft u suggesties voor andere websites? Laat het ons weten a.u.b.: info@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen