Onder curatelestelling van Martijn

Ruud en Jos van Es, ouders van Martijn (20)

Curatele, een moeilijke keuze of een logische stap?
We hebben alle beschermingsmaatregelen goed bekeken. Het was ons al snel duidelijk dat we de meest vergaande maatregel, curatele, moesten kiezen. Martijn heeft een verstandelijke beperking, waardoor hij niet zijn (financiële) belangen kan behartigen. De ondercuratelestelling is voor ons een voorzorgsmaatregel. Martijn kan niet lezen. Het is niet te verwachten dat hij via internet bestellingen en betalingen zal doen, maar je moet er rekening mee houden dat hij gemakkelijk te beïnvloeden is. Het zou kunnen dat hij zich op straat of aan de deur een of ander product of abonnement laat aansmeren. Als curator kun je dan de aankoop of het abonnement simpel ongedaan maken.

Hoe ging het verzoek tot ondercuratelestelling in zijn werk?
We hebben gebruik gemaakt van een model verzoekschrift en model bereidverklaringen. We hebben het verzoek onderbouwd met documenten van onder andere een kinderpsycholoog. Ons verzoek is behandeld door de rechtbank in Arnhem. We kregen een oproep voor de zitting met een documentatieset erbij.

Hoe verliep de zitting bij de kantonrechter?
We zijn met Martijn naar de zitting gegaan. Onze andere zoon Frank (17) is niet mee geweest. We hadden Martijn globaal verteld wat er zou gaan gebeuren en dat de rechter ook een paar vragen aan hem zou gaan stellen. De zitting duurde niet lang, na tien minuten stonden we weer buiten. De sfeer was vriendelijk. De kantonrechter stelde niet veel vragen. De rechter stelde een paar gesloten vragen aan Martijn, zoals: “Vind je het goed dat je vader en moeder je zaken blijven regelen?”

We hadden zelf nogal wat vragen over de praktische kant van het curatorschap, maar de rechter verwees ons vooral naar de documentatie.

Hoelang heeft de procedure geduurd?
Zo’n twee à drie maanden. Na ontvangst van de beschikking moesten we nog een advertentie plaatsen in twee dagbladen.

Voelt het anders om curator van je kind te zijn?
Wat wel anders is, is dat er nu iemand over je schouder meekijkt. Als curator moet je elk jaar verantwoorden wat je hebt gedaan. Ik merk dat ik me daardoor toch meer bewust ben van de financiële beslissingen die we nemen ten aanzien van Martijn.

Hoe gaat de verantwoording in zijn werk?
We zijn curator geworden in mei 2011. Elk jaar moeten we een financiële verantwoording indienen bij de kantonrechter, dat wil zeggen dat we alle inkomsten en uitgaven voor Martijn moeten laten zien. Bij onze eerste verantwoording kregen we van de rechtbank te horen dat het niet de bedoeling was dat we de kosten van de premie zorgverzekering voor Martijn vanuit onze gezinspolis opvoerden. We moesten voor Martijn een eigen polis afsluiten en die kosten opvoeren. Ik heb toen teruggeschreven dat ik het daar niet mee eens was, omdat dat hogere kosten voor Martijn zou betekenen, hetgeen niet in zijn belang is. Daarop heb ik niets meer gehoord. Bij de beginbalans die je bij de rechtbank indient moet je je trouwens goed afvragen welke tegoeden en dergelijke je meeneemt in de curatele. Dat is immers de beginsituatie voor de curatele.

Hebben jullie je positie als curator al eens moeten gebruiken?
Het is zo dat wij namens Martijn stagecontracten en arbeidscontracten kunnen ondertekenen. Ook hebben we een kopie van de beschikking aan de bank, waar Martijn een rekening heeft, gestuurd.

Hebben jullie nog tips voor ouders die overwegen een beschermingsmaatregel aan te vragen?
Laat je goed informeren en kies de beschermingsmaatregel die het beste bij je situatie past. Een model verzoekschrift en bereidverklaringen zijn te downloaden van www.rechtspraak.nl. Het is ook zaak om het verzoek goed te onderbouwen met verklaringen van behandelaars. Met vragen over de verantwoording kun je altijd terecht bij de griffie van de rechtbank.

Deze pagina delen