Onder curatelestelling Lotte

Arnold en Ineke Geytenbeek, ouders van Lotte (18)

Curatele, een moeilijke keuze of een logische stap?
Het was voor ons een logische stap. Lotte heeft een verstandelijke beperking. Zij heeft het niveau van een kind van 5 jaar oud. Het is duidelijk dat zij niet voor zichzelf kan zorgen en dat zij beschermd moet worden. Je moet je realiseren dat Lotte onverwachte dingen kan doen. Ze kan niet goed lezen en schrijven, maar ze is bijvoorbeeld heel handig op internet. Lotte doet nog geen bestellingen, maar we hebben al wel een paar keer meegemaakt dat de postbode documentatie van keukencentra en dergelijke kwam brengen. Die had Lotte aangevraagd.

familie Geytenbeek

Hoe ging het verzoek tot ondercuratelestelling in zijn werk?
We hebben ondercuratelestelling al aangevraagd toen Lotte nog 17 jaar was. De curatele is automatisch ingegaan toen ze 18 jaar werd. We hebben gebruik gemaakt van een model verzoekschrift dat je kunt downloaden van www.rechtspraak.nl. Je moet het verzoek onderbouwen en documenten van behandelaars bijvoegen. Onze zoon Tom (20)moest ook schriftelijk laten weten wat hij van de gevraagde maatregel vond. Toen kregen we een oproep voor een zitting bij de kantonrechter in Utrecht. Bij de oproep zat een informatiesetje over het curatorschap.

Hoe verliep de zitting bij de kantonrechter?
Lotte, Ineke en ik zijn naar de zitting geweest. We hadden Lotte voorbereid, in die zin dat we haar gezegd hebben dat het goed voor haar was dat we bij de rechter langs zouden gaan.

De zitting had een formeel karakter, maar de toon van de kantonrechter was wel persoonlijk. Eerst stelde zij vragen aan ons om te kijken wat voor ouders wij waren, daarna verdiepte zij zich in Lotte. De kantonrechter vroeg aan Lotte of zij wist waarvoor ze op de rechtbank was. En ook of Lotte vond dat wij goede ouders waren. Wij hebben zelf niet zoveel vragen gesteld, want we wisten uit de documentatie al wat er van ons als curatoren wordt verwacht.

Hoe lang heeft de procedure geduurd?
Dat ging best snel. Binnen een maand na indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank vond de zitting plaats. Twee weken later hadden we de beschikking in huis. Dan volgt nog inschrijving in het curateleregister door de rechtbank. We moesten zelf zorgen voor publicatie in twee dagbladen. Daar kwamen we pas later achter. Het was ons op de zitting niet duidelijk verteld.

Voelt het anders om curator van je kind te zijn?
Nee, het voelt eigenlijk hetzelfde. In feite is er sprake van een voortzetting van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Bij andere ouders stopt de verantwoordelijkheid formeel als een kind meerderjarig wordt, bij ons loopt deze door.

Hoe gaat de verantwoording in zijn werk?
We moeten elk jaar financiële verantwoording afleggen aan de kantonrechter voor onze werkzaamheden. Omdat we in het eerste jaar zitten, hebben we dat nog niet hoeven doen. Wel hebben we meteen na de ondercuratelestelling inzage moeten geven in het banksaldo als openingsbalans. Ik heb in de documentatie gelezen dat de verantwoording via standaardformulieren kan gebeuren, per post of digitaal.

Hebben jullie je positie als curator al eens moeten gebruiken?
Op een dag had Lotte haar portemonnee met haar OV-chipkaart verloren. Contact opgenomen met de instantie OV-chipkaart om de kaart te blokkeren en een nieuwe aan te vragen. Helaas ging dat niet gemakkelijk. Omdat Lotte meerderjarig was, moest zij zelf bellen. Heb gezegd dat zij daartoe niet in staat was, dicht zou slaan aan de telefoon en dergelijke. De dame van OV was niet te overreden en verwees ons vervolgens naar de website om via internet een en ander te regelen. Helaas had ik het wachtwoord niet onthouden, dus liep ik vast. Opnieuw gebeld, verhaal weer uitgelegd, maar OV bleef volhouden dat alleen Lotte kon bellen. Toen realiseerde ik mij dat ik curator was, heb dat aangegeven en na oplezen van de beschikking werd de kaart geblokkeerd en een nieuwe verstrekt.

Hebben jullie nog tips voor ouders die overwegen een beschermingsmaatregel aan te vragen?
Je moet je als ouders goed bedenken wat de consequenties kunnen zijn als je niets regelt. Het kan goed fout gaan. Op de school van Lotte is het voorbeeld bekend van een makkelijk te beïnvloeden meisje dat omging met verkeerde vrienden. Dan is het oppassen geblazen met haar bankpas.

Verder is het verstandig om het verzoek twee of drie maanden voor de 18de verjaardag van je kind in te dienen, dan gaat de maatregel automatisch in als je kind meerderjarig wordt. In verband met de verantwoording aan de rechtbank is het handig om met een aparte bankrekening voor het kind te werken. Zodoende zijn de inkomsten en uitgaven goed inzichtelijk te maken.

Deze pagina delen