Onderzoeken

EEG

Drie websites voor kinderen:

• ‘Kempy‘ van Kempenhaeghe »
• Kinderpagina van SEIN »
Kindersite van het EF »

EEG staat voor Elektro-EncefaloGram. Bij dit onderzoek wordt de elektrische activiteit van de hersenen geregistreerd. Bij sommige epilepsiesyndromen vertoont het EEG typische afwijkingen waaraan het syndroom te herkennen is. Een EEG is een momentopname: het kan dus gebeuren dat er tijdens het EEG geen epileptiforme activiteit te zien is, terwijl het vermoeden blijft bestaan dat uw kind epilepsie heeft.

Lees meer over EEG-onderzoek in de praktijk.

Slaap-EEG

Wanneer een standaard EEG onvoldoende gegevens voor een arts oplevert, kan een EEG tijdens de slaap worden gemaakt. Vooral bij kinderen die tijdens hun slaap aanvallen hebben, kan dit EEG afwijkingen laten zien die in een standaard EEG niet worden gevonden.

EEG na slaaponthouding

Hierbij moet het kind de gehele nacht wakker blijven. De volgende ochtend wordt (terwijl hij/zij in diepe slaap valt) een EEG gemaakt. Op deze manier kunnen aanvallen worden uitgelokt.

MRI-scan

Met een MRI-scan worden de hersenen in beeld gebracht. Dit gebeurt met behulp van magnetische golven. De arts kan dan zien of er eventueel in de hersenen een beschadiging is, of een litteken(tje), een aanlegstoornis of een tumor.

Het onderzoek is volledig pijnloos. Wel kan dit onderzoek wat beangstigend zijn, vooral voor kinderen, omdat het apparaat veel lawaai maakt en omdat de kleine ruimte in het MRI-apparaat benauwend kan zijn. Belangrijk is ook dat kinderen stil moeten liggen om goede opnamen te kunnen maken. Om deze redenen krijgen kinderen soms een lichte narcose tijdens dit onderzoek. Of het kind gaat (zonder narcose) met één van de ouders in het MRI-apparaat. Het luisteren naar een CD met muziek kan ook helpen.

Stofwisselingsonderzoek

Via onderzoek van bloed en urine kan de arts vaststellen of er problemen zijn in de stofwisseling. Met stofwisseling worden biochemische processen bedoeld die plaatsvinden in de cellen.

Genetisch onderzoek

De behandelaar laat soms onderzoeken of een verandering in het erfelijke materiaal (dus in de chromosomen of in het DNA) de oorzaak is van de problemen van uw kind. Dit onderzoek vindt plaats bij een klinisch genetisch centrum. Hiervoor is het nodig om een paar buisjes bloed bij uw kind af te nemen.

Heeft u een kinderwens?

Zeker als u nog een kinderwens heeft, kan het belangrijk voor u zijn om meer te weten over de erfelijkheid van de epilepsie van uw kind. Heeft u hier vragen over, bespreek die dan met de behandelaar van uw kind. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar een klinisch geneticus.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek is soms noodzakelijk. Bij zo’n onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling van uw kind op een aantal gebieden. Bijvoorbeeld op motorisch gebied, op leervermogen en op taalvermogen.

Eigen dossier

U kunt uw specialist vragen u op de mailinglijst te zetten van correspondentie met de huisarts. Zo krijgt u ook de brieven waarin onderzoeksplan en resultaten staan.

Wachten op uitslagen

De uitslag van onderzoeken kan enkele weken tot maanden duren. Dat komt doordat deze onderzoeken soms heel ingewikkeld zijn, of niet heel vaak worden gedaan.Het onderzoeksmateriaal wordt vaak naar diverse gespecialiseerde instituten in binnen- en buitenland gestuurd.

Deze pagina delen