Diagnose en onderzoeken

Om epilepsie goed te kunnen behandelen is een zo exact mogelijke diagnose van groot belang.

Welke vragen komen aan de orde?

  • gaat het om epileptische aanvallen?
  • om wat voor soort aanvallen gaat het?
  • is er een verklaring of een oorzaak?
  • is er sprake van een bepaalde soort epilepsie of epilepsiesyndroom?
Aanval in beeld

Een zelfgemaakt filmpje van de aanval met de mobiele telefoon kan de arts veel inzicht geven.

De behandelaar van uw kind gaat in eerste instantie uit van wat u als ouder over de aanval(len) vertelt.

  • Wat gebeurde er precies toen uw kind die aanval(len) had?
  • Hoe zag het er uit? En hoe lang duurde het?
  • Waren er bijzondere omstandigheden, had uw kind bijvoorbeeld koorts?

Syndroom?

De behandelaar zal willen onderzoeken of uw kind kenmerken heeft die passen bij een epilepsiesyndroom. Het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van het epilepsiesyndroom kan van belang zijn voor de behandeling van de aanvallen. Ook kan soms beter voorspeld worden hoe de aandoening zich zal ontwikkelen.

Onderliggende aandoening?

Om zeker te weten dat de epilepsie niet door een andere ziekte wordt veroorzaakt, laat de arts een aantal onderzoeken doen. Het gaat hier meestal om een EEG (hersenfilmpje), een MRI-scan en een stofwisselingsonderzoek. Verder kan het belangrijk zijn om genetisch onderzoek bij uw kind te doen. Soms wordt ook onderzocht of uw kind zich goed ontwikkelt.

Lees meer over onderzoeken »

Lees meer over invloed van hormonen op epilepsie »

Deze pagina delen