Support

Als u bij de zorg voor uw kind extra hulp nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op verschillende organisaties.

Ondersteuningsmogelijkheden

MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bijvoorbeeld bij MEE terecht voor advies over wonen, werk, de opvoeding van uw kind, school, vrije tijd. Maar ook met problemen in uw gezin en met vragen over wet- en regelgeving, bemiddeling bij plaatsing (bijvoorbeeld in een woonvorm) en ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie voor zorg.

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe

Heeft uw kind leer- en/of gedragsproblemen? Medewerkers van de Praktische Pedagogische Thuisbegeleiding (PPT) van het epilepsiecentrum kunnen u daarbij helpen. Download de folder Praktische Pedagogische Thuisbegeleiding.

Met vragen en problemen die niet direct medisch van aard zijn maar die wel samenhangen met epilepsie, kunt u terecht bij het gespecialiseerd maatschappelijk werk van Kempenhaeghe. Download de folder Maatschappelijk werk Kempenhaeghe

Epilepsiecentrum SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland)

[informatie volgt]

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

De problemen van uw kind kunnen zo complex zijn dat de eigen zorgverleners ze niet meer kunnen oplossen. De kwaliteit van leven vermindert dan ernstig. Het CCE helpt met dergelijke complexe hulpvragen. Dat geldt ook als uw kind in een zorginstelling woont.

Regelhulp

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud.

Vilans hulpmiddelenwijzer

Vilans is dé plek in Nederland waar consumenten en professionals terecht kunnen met hun vragen op het gebied van hulpmiddelen, handige producten, domotica en zorgtechnologie.

Zorgstudent

Een zorgstudent die helpt uw kind zichzelf te ontplooien en meer zelfvertrouwen krijgen, thuis of op school.

Vergoeding

Als u bij de zorg voor uw kind extra hulp nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u recht heeft op deze zorg.

Wie kunnen u helpen bij de aanvraag?

  • het maatschappelijk werk van het ziekenhuis
  • het gespecialiseerd maatschappelijk werk van de epilepsiecentra
  • MEE

Deze pagina delen