Gedrag

Communicatiemethoden

voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

Lees meer »

 

Uw kind kan gedragsproblemen hebben. Uw zoon of dochter kan bijvoorbeeld erg druk zijn en/of moeite hebben om zich te concentreren. Soms is de diagnose ADHD van toepassing. Ook kan uw kind autistische kenmerken gaan vertonen. Het heeft dan een zwak taalbegrip, en moeite met het begrijpen van sociale situaties (de omgang met andere mensen).

Een kind dat veel aanvallen heeft, is vaak prikkelbaar, mist veel informatie en is wat trager. Het heeft meer moeite met concentratie en geheugen. Zodra het kind minder aanvallen heeft, wordt het beter aanspreekbaar, fitter, vrolijker en actiever. Het is belangrijk om samen met uw behandelaar en andere hulpverleners de gedragsproblemen goed in kaart te brengen. Misschien is het mogelijk om bepaalde oorzaken weg te nemen. Soms kan medicatie zinvol zijn voor ADHD, prikkelbaarheid, agressie of (psychotische) angst. Dit kunt u met uw arts bespreken.

Gedragsproblemen kunnen samenhangen met:

  • de epilepsie
  • mogelijke bijwerkingen van de medicatie
  • een achterstand in de ontwikkeling
  • een zwak taalbegrip
  • moeite met het aangaan en onderhouden van contacten. Uw kind kan problemen hebben in de omgang met andere mensen en kinderen. Het begrijpt de sociale ‘regels’ niet goed en kan zich niet goed verplaatsen in anderen.

Daarnaast kunnen hulpverleners u adviezen geven voor de omgang met uw kind. Bijvoorbeeld om de eisen die u aan uw kind stelt aan te passen, voor sommige situaties geduld op te brengen, of uw kind extra steun te bieden. Opvoedkundige professionals helpen u graag om de juiste aanpak te vinden.

Bij gedragsproblemen wisselen goede en slechte periodes elkaar af. In slechte periodes is uw kind vaak zeer moeilijk te beïnvloeden. Opvoedkundige ondersteuning is daarom vooral zinvol in periodes dat het gedrag van uw kind wat beter is.

Waar kunt u terecht voor advies en opvoedkundige ondersteuning?

Meer informatie en contactadressen vindt op Support.

Zo normaal als kan, zo speciaal als moet …

Het is goed om te beseffen dat kinderen met MIE of een epilepsiesyndroom ook ‘gewoon’ kinderen zijn. Die soms kunnen zeuren om aandacht, of boos worden bij een teleurstelling. Ook uw kind zal moeten leren omgaan met grenzen, uiteraard aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Het kan soms ongemakkelijk voelen om regels te stellen, zeker als uw kind net een aanval heeft gehad. Toch heeft juist uw kind baat bij structuur en duidelijkheid.

Ondersteuning voor uw kind

Training sociale vaardigheden

Epilepsie kan tot gevolg hebben dat kinderen problemen ervaren in het leggen en onderhouden van contacten met leeftijdgenootjes. Epilepsiecentrum Kempenhaeghe biedt daarom een training sociale vaardigheden aan waarin kinderen van 8 tot en met 13 jaar in kleine groepjes leren wat ze zelf kunnen doen om gemakkelijker en prettiger met andere kinderen om te gaan.

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats met u als ouder(s) en uw kind. Daarna wordt bepaald of uw kind kan deelnemen aan de training.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u terecht bij het secretariaat van de Gedragswetenschappelijke Dienst van Kempenhaeghe, telefoonnummer (040) 227 92 33.

Communicatie

Er zijn verschillende methoden die zich richten op het verbeteren van de communicatie tussen mensen met ernstig meervoudige beperkingen en hun omgeving.

Ga naar de website Communicatiemethoden EMB »

Lees meer onder Support »

Deze pagina delen