Wonen

Voorzorgsmaatregelen in huis

Aanvallen kunnen tot verwondingen leiden, bijvoorbeeld door vallen of branden aan het fornuis of de verwarming. Welke voorzorgsmaatregelen voor uw kind nodig zijn hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld welke aanvalstypes uw kind heeft of de verstandelijke vermogens van uw kind. Die situatie kan door de tijd heen variëren. Wellicht is het nodig om periodiek de veiligheidssituatie opnieuw te bekijken.

In de checklist ‘Wonen, epilepsie en risico’ van epilepsiecentrum SEIN vindt u veel praktische voorbeelden en adviezen om de situatie in huis veiliger te maken.

Lees meer over voorzorgsmaatregelen onder hulpmiddelen.

Woning aanpassen

De moeder van Jasper

“Problemen bij epilepsie zijn moeilijk uit te leggen. Ik heb onze ‘aanvragen’ bij de gemeente zoveel mogelijk persoonlijk afgegeven en daarbij beeldmateriaal (foto/video) laten zien. Zo had onze zoon een gezicht en wij als aanvrager ook. Ik denk echt dat het geholpen heeft.”

Het kan zijn dat voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in de checklist ‘Wonen, epilepsie en risico’ niet (meer) volstaan en dat er ingrijpender maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld de beslissing dat uw kind ‘beneden’ moet gaan wonen. Omdat hij of zij niet meer zelfstandig kan lopen of omdat traplopen niet verantwoord is met het oog op een mogelijke aanval.

Een verbouwing zal wellicht nodig zijn. Velen zijn u voorgegaan. Er zijn veel adviezen te geven en handreikingen voor handen.  De vader/architect van twee meervoudig complex gehandicapte zonen heeft zijn deskundigheid en ervaring gebundeld op een speciale website woningaanpassing info & advies.

Hulp bij aanvragen woningaanpassingen

Voor het aanvragen van meer ingrijpende maatregelen, zoals het aanpassen van een badkamer of keuken, of het aanbouwen van een slaapkamer op de begane grond kunt u terecht bij de volgende organisaties. Zij kunnen u de weg wijzen, bijvoorbeeld bij de WMO-aanvraagbij uw gemeente.

 • MEE in uw buurt
 • epilepsieconsulenten
 • epilepsiecentrum Kempenhaeghe: Balie Advies & Informatie van de afdeling Maatschappelijk werk: 040 – 227 91 93.
 • epilepsiecentrum SEIN: u kunt hiervoor contact opnemen met SEIN Infolijn: 023 – 558 8888. SEIN infolijn is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9-12 uur.

(Tijdelijk) elders wonen

Wellicht nog niet aan de orde, wellicht bent u wel aan het nadenken over een geschikte woonvorm voor uw kind in de toekomst?

Een keuze maken kan behoorlijk ingewikkeld zijn.

 • Welke mogelijkheden zijn er?
 • Waar moet ik op letten bij het zoeken naar geschikte woonruimte?
 • Welke zorg is nodig?
 • Welke begeleiding is nodig?
 • Hoe pak ik het aan?
 • Hoe ga ik om met ‘loslaten’

Handreikingen om deze vragen te beantwoorden volgen in de komende tijd.

Woonmogelijkheden

Er zijn verschillende woonmogelijkheden voor mensen met een zorgbehoefte en/of verstandelijke beperking:

 • Kinderen die veel zorg en begeleiding nodig hebben kunnen wonen in een woonvoorziening of in een instelling voor verstandelijk beperkten. Adressen kunt u vinden via MEE in uw regio.
 • Jongeren die meer zelfstandigheid willen, kunnen terecht in een project voor Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW).
  Voor mensen met een lichte verstandelijke handicap. Bewoners krijgen 2 tot 4 uur begeleiding per week, bijvoorbeeld bij het regelen van geldzaken, het koken of het onderhouden van contacten.
  Wilt u meer weten over BZW neem dan contact op met MEE in uw regio.
 • Een andere mogelijkheid is het opzetten van een woonvorm door ouders. Deze woonvormen heten kleinschalige woonprojecten of wooninitiatieven.
 • Ook de Thomashuizen van Thomashuizen Nederland zijn kleinschalige woonprojecten.
  Een Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking. Het huis wordt geleid door twee ‘zorgondernemers’: een echtpaar of samenwonend stel die er ook wonen en de bewoners begeleiden en verzorgen.

Wonen en epilepsie

De twee epilepsiecentra bieden ook woonzorg aan.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

SEIN biedt woonvormen aan voor kinderen, voor jongeren en voor volwassenen. Met veel zorg of wat zelfstandiger. Mogelijkheden:

 • Wonen in groepsverband
 • Wonen voor kinderen en jongeren
 • Aanleunappartement
 • Appartement op locatie
 • Wonen in de wijk

Bij SEIN krijgen bewoners multidisciplinaire zorg van neurologen en een team van specialisten.

Meer informatie over wonen bij SEIN.

Kempenhaeghe

Binnen de sector Zorg & Dienstverlening wonen zo’n 300 bewoners. Ongeveer 40 kinderen wonen op het hoofdterrein in Heeze. Ruim 175 volwassenen wonen op de locatie Providentia in Sterksel. De overige bewoners wonen in eengezinshuizen ‘in de wijk’ in naburige dorpen. Er is ook een buitenhuis in Oosterhout, nabij de Hans Berger Kliniek.

De woonvormen bij Kempenhaeghe variëren van afdelingen waar zeer intensieve zorg in een zeer beschermde omgeving wordt geboden tot afdelingen waar de zorg meer is gericht op begeleiding. Er zijn afdelingen voor kinderen en voor volwassenen.

Op de afdelingen ’t Sandt en Den Vinckert (op het terrein van de hoofdlocatie in Heeze) wonen kinderen van zes tot ongeveer achttien jaar. Ze hebben allen een complexe vorm van epilepsie en een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Een deel laat ook moeilijk verstaanbaar gedrag zien. De meeste kinderen verblijven ‘doordeweeks’ in Kempenhaeghe en brengen (een deel van) de weekends en vakanties bij hun ouders door.

Bij Kempenhaeghe krijgen de bewoners multidisciplinaire zorg van neurologen en een team van specialisten.

Meer informatie over wonen bij Kempenhaeghe.

Visie op (woon)zorg

Voorkant Zorgvisie Clientenraden TwentseZorgcentra

Een van onze kaderleden, Yvon Bleijenberg, heeft samen met andere leden van de Cliëntenraden van De Twentse Zorgcentra, nagedacht over wat verstaan moet worden onder kwalitatief goede zorg voor mensen met een beperking. Welke uitgangspunten vinden zij belangrijk voor een goede verzorging en begeleiding?
Hun visie is gebaseerd op jarenlange ervaring met het verblijf van hun kinderen in zorginstellingen.

Wellicht kan hun visie op zorg u helpen uw eigen gedachten te vormen wat u belangrijk vindt voor uw kind.

Visie op zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Deze pagina delen