Logeren

Naamlabels voor kleding, speelgoed etc.

Goedgemerkt »
Nominette »
Cottontrends »

Logeren met zorg

De website ‘Logeren met zorg’ is een handig startpunt om u te oriënteren op ‘logeren’ voor een kind met een beperking. Welke logeervoorziening geschikt is voor uw kind, hangt volledig af van de mogelijkheden en de zorgvraag van uw kind en van de wensen die u heeft.

De handreiking voor ouders kan u helpen om uw eisen helder te krijgen. De handreiking is speciaal ontwikkeld voor ouders van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen, maar is voor alle ouders een bruikbaar instrument.

Op deze website vindt u tevens de ‘LogeerWijzer‘. In de LogeerWijzer vindt u circa 500 logeerhuizen, zorgboerderijen, kinderhospices, maar ook woonvoorzieningen die logeerplaatsen hebben.

Logeerervaring
familie Bogaarts
»

Logeren met epilepsiezorg bij Kempenhaeghe

Voor kinderen die (poliklinische) onder behandeling zijn op de locaties Heeze en Oosterhout van Kempenhaeghe is er weekend-logeeropvang.  In de weekenden kan een groepje van maximaal acht kinderen logeren op de kinderafdeling van de Hans Berger Kliniek in Oosterhout.

Logeerervaring Lian »

De logeeropvang is voor kinderen die binnen de leeftijdgrens van 4 tot 16 jaar vallen. Tevens is er een beperkte logeermogelijkheid voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op een van de twee locaties. Er is gespecialiseerde zorg, een wakkere nachtwacht en audio- en/of camerabewaking.

Daarnaast zijn er in Oosterhout mogelijkheden tot logeeropvang in de schoolvakanties.

In deze flyer vindt u meer informatie over logeren bij Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek.

Logeren met epilepsiezorg bij SEIN

Kinderen en jongeren met actieve epilepsie kunnen logeren bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland).

U kunt terecht in het Logeerhuis de Zonnebloem op het terrein De Cruquiushoeve (Cruquius/Haarlemmermeer)

Het Logeerhuis biedt diverse vormen van opvang:

 • opvang in de weekenden (voor een of meer nachten en/of dagen)
 • opvang door de week (een of meer nachten)
 • naschoolse opvang
 • dagopvang
 • noodopvang (bij medische -, gedrags- of gezinsproblemen)
 • opvang in vakanties

Er is gespecialiseerde zorg, een wakkere nachtwacht en audio- en/of camerabewaking.

U kunt afspreken dat uw kind regelmatig komt logeren, bijvoorbeeld elke zaterdag of zondag. Maar af en toe een nachtje is ook mogelijk.

Op de website van SEIN vindt u meer informatie over dag- en nachtopvang en logeren voor kinderen en jongeren.

Logeren met intensieve verpleegkundige zorg of toezicht

Voorbeelden van situaties:

 • een kind hoeft niet langer in het ziekenhuis te blijven, maar kan (nog) niet naar huis, bijvoorbeeld omdat er thuis eerst nog voorzieningen moeten worden getroffen of omdat ouders er nog aan moeten wennen dat zij de zorg thuis gaan geven
 • de verzorging voor de ouders en andere gezinsleden is erg zwaar en zij hebben het nodig om even afstand te nemen (zgn. respijtzorg).

Adressen

Logeeradressen voor kinderen met autisme

Voor kinderen met autisme kunt u adressen opvragen bij de Informatie- en Advieslijn van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Kijk op de contactpagina.

Keurmerk zorgboerderijen

Het keurmerk laat de kwaliteitseisen zien en kan u helpen een keuze te maken.

Zorgboerderijen

Kinderen en jongeren die graag buiten zijn, met dieren omgaan, ruimte nodig hebben, voelen zich wellicht thuis op een zorgboerderij. Op de website van de zorgboeren kunt u met een selectiesysteem kijken of er een geschikte zorgboerderij in uw buurt is. Niet alle boerderijen bieden ‘logeren’ aan.

Meer informatie vindt u op de website Zorgboeren.

MEE – sociale kaart

Adressen van logeerhuizen in uw buurt kunt u ook vinden via de sociale kaart van MEE of telefonisch opvragen, tel. 0900-63363630900-6336363.

Financiering van logeeropvang

De belangrijkste bronnen voor financiering van logeeropvang zijn de AWBZ en het PGB. U hebt voor logeren altijd een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een zgn. indicatie Kortdurend Verblijf (voorheen Tijdelijk Verblijf).

Als je een indicatie hebt voor zorg vanuit de AWBZ, kun je (meestal) zelf bepalen of die zorg inkoopt via een PGB (PersoonsGebonden Budget) of als ZIN (Zorg In Natura).Doe de PGB-test

Met een PGB kun je zelf bepalen hoe je de zorg vorm geeft. Kies je voor Zorg In Natura, dan hoef je zelf verder weinig te regelen. De instelling bepaalt wat de zorgverleners en begeleiders mogen doen en op welk tijdstip.

Veel logeervoorzieningen kunnen zowel uit PGB als via zorg in natura worden betaald. Sommige voorzieningen kunt u echter alleen betalen vanuit het PGB. Meestal gaat dit om particuliere initiatieven of om zorgboerderijen.

Meer informatie over AWBZ, PGB en zorg in natura (ZIN):

Lees meer over Wetten en regelingen.

Op het EpilepsiePlus-forum onder het topic ‘Wonen en logeren’ komt u waarschijnlijk ook een deel van uw vragen en antwoorden tegen.

De ervaring laat zien dat het erg belangrijk is om de aanvraag voor een indicatie voor logeren goed voor te bereiden. De omschrijving van uw zorgvraag luistert erg nauw. Het is aan te bevelen om hierbij hulp te vragen, bijvoorbeeld bij:

 • de schoolmaatschappelijk werker of intern begeleider
 • de ambulant begeleider (idem)
 • een consulent van MEE
 • de logeervoorziening zelf
Disclaimer

De vermelding van producten en diensten van derden op deze pagina impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Epilepsie Vereniging Nederland van het desbetreffende product of dienst, noch enige relatie of verwantschap met de producenten.


 

Deze pagina delen

Plaats uw reactie

*