Wonen en logeren

Wonen

Bij wonen en epilepsie gaat het in de eerste plaats over veiligheid. Het creëren van een fysieke veilige omgeving waar de gevolgen van een aanval zoveel mogelijk beperkt worden. Dat kan thuis zijn, maar ook elders. Veiligheid in huis (thuis of elders) betekent ook maatregelen nemen die het mogelijk maken om tijdig in te grijpen bij een aanval ’s nachts.

U vindt onder Wonen informatie over mogelijke voorzorgsmaatregelen, woonmogelijkheden elders binnen en buiten de epilepsiecentra, handreikingen voor als u (in de toekomst) verbouwingsplannen heeft en meer.

Logeren

Zorg en opvoeding van een kind met epilepsie kan (zeer) intensief zijn en kan ten koste gaan van het gezinsleven. Van tijd tot tijd logeren kan u (en uw gezinsleden) de nodige ruimte geven om op adem te komen én uw kind een nieuwe gelegenheid bieden om sociale contacten op te doen.

De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

U vindt onder Logeren diverse mogelijkheden van respijtzorg, tips hoe u tot een keuze kunt komen en hoe u een en ander in goede banen kunt leiden.

Deze pagina delen